Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Hälsa varandra med en kyss ...

Fråga: I Romarbrevet 16:16 skriver Paulus att vi ska "hälsa varandra med en helig kyss". Varför följer vi inte den uppmaningen? (Z.B.)

Svar: Därför att det skulle vara någonting onaturligt för oss - någonting som bryter mot vår kultur och våra sedvänjor. I Rom, där de Jesustroende som brevet är riktat till bodde, liksom i det övriga Medelhavsområdet, var kyssen däremot det vanliga sättet att hälsa på någon.

Sättet att hälsa skiljer sig åt mellan olika tider, samhällen och kulturer. I många asiatiska länder bugar man, i andra kysser man varandra på kinderna eller i luften vid varandras kinder. Här i Norden, och över huvud taget i västerlandet, är det vanliga att vi skakar hand eller kramar om varandra (om vi är närmare bekanta). Men också att man kysser varandra på kinderna.

Paulus avslutar alltså sitt brev med att uppmana de troende i Rom att vidarebefordra hans hälsning till en rad namngivna personer och att kyssa varandra när brevet blivit uppläst. Om Paulus hade skrivit sitt brev i dag, till en församling här, skulle han troligen ha uppmanat brevets mottagare att "hälsa till allihop, krama om varandra och var rädda om er".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Paulus och kvinnans roll i församlingen
Vi är några som diskuterat kvinnans roll i församlingen. Tycker Paulus och Petrus är ganska tydliga i sina brev till församlingarna i Korint respektive Timotheus och Titus. Om de ska ses i sin kontext utifrån församlingarna där och på den tiden och inte gäller idag, varför ska då det andra som Paulus säger om församlingen gälla? Att vara konsekvent känns som det sundaste sättet att behandla ordet.

Vem väljer vilka bibliska lagar som gäller?
Som lärare får jag ständigt frågan varför man inom vissa samfund håller stenhårt på vissa saker i bibeln, t ex att kvinnor inte får vara präster eller att homosexualitet är en synd, medan man inte alls tycker att andra saker som står i bibeln är viktiga - det står t ex väldigt tydligt att vissa straff skall utdömas för vissa brott. Ingen propagerar för att sådana straff skall införas. Vem/vilka avgör vad som skall betonas och vad som skall tystas ner? Varför hålla stenhårt på vissa saker men inte på andra?

Hur instiftas äktenskapet?
Hur instiftas ett äktenskap enligt Bibeln? Finns det något specifikt ställe där det står att t.ex en ceremoni måste hållas för att äktenskapet ska vara korrekt?

Speciella kläder för kristna?
Jag och några vänner forskar lite om klädsel i olika religioner. Jag söker efter typiska kristna kläder, men det är svårt att hitta. Kristendomen är ju en ganska fri religion - iallafall i Sverige.

De kristna och bibelns lagar
Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna?

Vad har amishfolket för religion?
Vad är amishfolket för några? Vad har de för bakgrund, vad tror de på och varför lever de på det gammaldags sätt de gör?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...