Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Evangelium enligt Maria Magdalena

Fråga: Stämmer det att Maria Magdalena också skrev ett evangelium som inte finns med i Bibeln? Kan man få tag på det någonstans? (U.S.)

Svar: År 1945 hittade en egyptisk kameldrivare en lerkruka som innehöll några åldriga handskrifter när han grävde bland resterna av en gammal kyrkogård i byn Nag Hammadi i Egypten. Så småningom påträffades ett helt bibliotek av sammanlagt ett 50-tal skrifter som var skrivna på koptiska, ett gammalt egyptiskt språk.

Handskrifterna kunde dateras till 300- och 400-talet. De var av rent gnostisk karaktär (gnosticismen var en grekisk-orientalisk filosofisk riktning, som för övrigt i dag är väldigt framträdande inom den s k "new age"-rörelsen) och innehöll flera texter som tidigare bara varit kända till namnet, t.ex. "Thomasevangeliet", "Filippusevangeliet", "Sanningens evangelium", "Jesus Kristi visdom" och "Frälsarens samtal". Där fanns också apokalyptiska skrifter som uppgavs ha Petrus, Jakob och Paulus som författare samt en rad gnostiska brev.

Ett par av de här skrifterna, "Johannesapokryfen" och "Jesu Kristi visdom", hade man påträffat i Kairo redan i slutet av 1800-talet. I den koptiska kodex där de fanns, Papyrus Berolinensis 8502 (Akhimkodexen), ingick även en skrift som hette "Marias evangelium". Denna version av "Marias evangelium", som nu ingår i Nag Hammadi-biblioteket, är den enda som någonsin påträffats och den saknar sidorna 1-6 och 11-14. Det innebär att delar av texten fram till kapitel 4 och delar av kapitel 5-8 fattas.

Alla de här gnostiska "evangelierna" är alltså av långt senare datum än de kanoniska evangelierna, de som bevarades inom den ursprungliga kristna församlingen och som följaktligen ingår i Nya testamentet. De har, kort sagt, över huvud taget ingen anknytning till den första församlingen och de skrifter som bevarades där.

De skiljer sig dessutom avsevärt till både form och innehåll från bibelns evangelier. De innehåller många vackra och hemlighetsfulla tänkespråk och är ofta skrivna i dialogform. I de här berättelserna lät man Jesus tala med sina lärjungar om olika hemliga och mystiska andliga ting, om människans väsen och om det "gudomliga ljuset" i hennes inre, hennes sanna jag, hennes själ, som en dag skulle befrias ur materien och återvända till Gud. I "Maria Magdalenas evangelium" låter man på samma sätt Maria Magdalena träffa Jesus och utformar Mästarens undervisning till dialoger mellan dem.

En översättning av de fragment som finns bevarade av detta evangelium finns här.

De böcker som ingår i Nag Hammadi-biblioteket var långt ifrån de enda i sitt slag. Det skrevs många fler liknande verk - somliga har man hittat spår av, medan andra har gått förlorade under århundradenas lopp. Det här ohämmade författarskapet, där man dessutom satte olika kända figurer ur den religiösa historien som författare till sina verk för att ge dem mer tyngd, var en av orsakerna till att man redan inom den unga kyrkan insåg att man måste slå fast en gång för alla vilka skrifter som var äkta och skulle användas i undervisningen - något som man visste därför att författarna hade tillhört församlingen och deras böcker och brev hade följaktligen funnits i församlingen ända sedan de skrevs. På så sätt sammanställdes det som sedermera kom att kallas för Nya testamentet.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Maria Magdalenas evangelium
'Maria Magdalenas evangelium' har daterats till mitten av 100-talet. Endast tre ofullständiga kopior ...

Maria Magdalena och da Vincis 'Nattvarden'
Bredvid Jesus på bilderna av den första nattvarden ser man en ung, skägglös person med långt hår och feminina drag.

Är det Maria Magdalena vid Jesu sida?
Oavsett vilka figurer en konstnär placerar in i sin bild av nattvarden, så säger det ingenting om de verkliga omständigheterna då händelsen i fråga ägde rum.

Maria Magdalena
Under Jesu andra år som förkunnare fanns Maria Magdalena bland de kvinnor som följde med honom då han vandrade från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike.

Maria Magdalena
Enligt vissa författare skulle Maria Magdalena i själva verket ha varit gift med Jesus. Står det nånting om det nånstans och vad vet man mer om henne?

Den älskade lärjungen - Maria Magdalena?
På sista tiden har tanken framförts att Maria Magdalena var gift med Jesus och identisk med 'den älskade lärjungen'.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...