Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Maria Magdalena

Fråga: Jag har hört talas om en bok som säger att Maria Magdalena i själva verket var gift med Jesus. Står det nånting om det nånstans och vad vet man mer om henne? (A.L.)

Svar: Ordet "Magdalena" betyder "kvinnan från Magdala". Hon kom sannolikt från staden Magdala på vänstra stranden av Gennesarets sjö, ungefär halvvägs mellan Kafarnaum och Tiberias. Det finns inga uppgifter i bibeln om att Jesus någonsin besökte den staden, men han tillbringade en hel del tid i trakten runt omkring.

Första gången Maria Magdalena omtalas är i Luk 8:2, då hon under Jesu andra år som förkunnare finns bland de kvinnor (Maria, Johanna, Susanna och andra) som följde Jesus då han "vandrade från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Hon hade blivit en Jesu lärjunge efter det att hon hade blivit botad av honom.

Av någon anledning har man inom traditionen velat identifiera henne med den prostituerade kvinnan i Luk 7:36 etc. Maria Magdalena hade förvisso enligt berättelsen varit "besatt av sju onda andar", som Jesus drivit ut ur henne, men det behöver naturligtvis inte innebära att hon skulle ha varit prostituerad. Lukas antyder inte heller med ett enda ord att Maria Magdalena skulle vara identisk med den prostituerade kvinnan. Bibeln säger över huvud taget inte någonting om hur Maria Magdalenas besatthet tog sig uttryck.

(I flera romaner och andra berättelser har det, som du ju konstaterat, antytts att Maria och Jesus skulle ha haft någon form av sexuell relation eller till och med varit gifta. Allt sådant är rena, helt grundlösa, spekulationer. Det finns inte någonting som skulle kunna tolkas i den riktningen vare sig i bibeln eller i några andra skrifter från församlingens första tid. Ingenstans i brev, debattskrifter eller anklagelseskrifter från församlingens kritiker och motståndare finns ett enda omnämnande av någon hustru till Jesus.)

Efter omnämnandet i Lukas nämns inte Maria från Magdala mer i berättelserna om Jesu verksamhet, men man kan anta att hon fortsatte att tillhöra skaran av lärjungar. När Jesus påsken år 31 begav sig från Galileen till Jerusalem för att fira högtiden där - den högtid då han skulle komma att gripas, dömas och korsfästas - fanns hon bland kvinnorna i hans sällskap. Och hon stod tillsammans med bland andra Jesu mamma och följde avrättningen (Matt 27:56, Mark 15:40 och Joh 19:25).

Maria Magdalena var också den första som träffade Jesus efter det att han uppstått. I gryningen efter sabbaten som följde på påskhögtiden begav sig hon och de andra kvinnorna till Jesu grav med kryddor och parfymerade oljor, för att smörja Jesu kropp med det (Matt 28:1, Mark 16.1, Luk 24:10 och Joh 0:1). När hon såg att stenen framför Jesu grav var bortvältrad, vände hon och sprang iväg och berättade det för Petrus och Johannes, som genast skyndade till graven.

När Maria Magdalena kom tillbaka till graven, hade Johannes och Petrus redan gett sig av igen. Hon tittade in i graven och fick till sin överraskning se två vitklädda gestalter inne i graven. När hon sedan vände sig om, fick hon se en man som hon trodde var trädgårdsmästaren. Hon frågade var Jesu döda kropp var, och när mannen svarade "Maria!" insåg hon genast vem han var. Han sa åt henne att gå till lärjungarna och berätta att hon mött Jesus och att han snart skulle hämtas upp till himlen.

Men sedan blir det helt tyst om Maria Magdalena. Bibeln säger ingenting om hennes liv efter Jesu himmelsfärd. Däremot finns det olika traditioner om vad som hände med henne...

Enligt den grekiska kyrkan följde hon med Johannes och Maria (dvs Jesu mor) till Efesus där hon senare dog. Hennes kvarlevor ska ha flyttats till Konstantinopel år 886 och ska finnas bevarade där.

År 1945 hittade en egyptisk kameldrivare en lerkruka som innehöll några åldriga handskrifter när han grävde bland resterna av en gammal kyrkogård i byn Nag Hammadi i Egypten. Så småningom påträffades ett helt bibliotek av sammanlagt ett 50-tal skrifter som var skrivna på koptiska, ett gammalt egyptiskt språk.

Handskrifterna kunde dateras till 300- och 400-talet. De var av rent gnostisk karaktär (gnosticismen var en grekisk-orientalisk filosofisk riktning, som för övrigt har mycket gemensamt med de tankegångar som förekommer inom den s k "new age"-rörelsen) och innehöll bland annat en skrift som hette "Marias evangelium" och påstods vara författad av Maria Magdalena.

Men detta "Marias evangelium", som nu ingår i Nag Hammadi-biblioteket, är alltså liksom alla de andra gnostiska "evangelierna" av långt senare datum än de kanoniska evangelierna, de som bevarades inom den ursprungliga kristna församlingen och som följaktligen ingår i Nya testamentet. Det har, kort sagt, över huvud taget ingen anknytning varken till Maria Magdalena eller till den första församlingen och de skrifter som bevarades där.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Evangelium enligt Maria Magdalena
Stämmer det att Maria Magdalena också skrev ett evangelium som inte finns med i Bibeln? Kan man få tag på det någonstans?

Maria Magdalena - en gudinna?
Jesus stod för jämlikhet, men det har mörkats av män inom kyrkan som ville behålla makten för egen del och var rädda för att släppa in kvinnorna. Maria Magdalena symboliserar en gudomlighet för mig, precis som Jesus - de är inte åtskilda. Det bortglömda, skymfade borde ha sin rätterliga plats bredvid Gud. Är det inte dags att vi återinför kvinnan och Gudinnans plats i historien?

Fick Maria Magdalena några barn?
Vet man om Maria Magdalena födde något/några barn? Vet man i så fall om det var en dotter eller en son?

Maria Magdalenas evangelium
'Maria Magdalenas evangelium' har daterats till mitten av 100-talet. Endast tre ofullständiga kopior finns bevarade. Denna översättning baserar sig på den mest fullständiga av dessa kopior - en koptisk version från 400-talet.

Vilka skrifter godkände kyrkan?
Jag undrar vilka kriterierna var när man slutgiltigt beslutade vilka skrifter som skulle ingå i Nya testamentet.

Namnet Maria
Vad betyder namnet "Maria"?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...