Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Fick Maria Magdalena några barn?

Fråga: Vet man om Maria Magdalena födde något/några barn? Vet man i så fall om det var en dotter eller en son? (G.N.)

Svar: Den Maria Magdalena (egentligen ”Maria från Magdala”) som nämns i de berättelser om Jesu verksamhet som hans efterföljare bevarade och sedermera infogade i sin heliga skrift - med titlarna ”evangelium enligt Matteus, Markus, Lukas och Johannes” - finns inte omnämnd i några andra skrifter från samma tidsperiod.

Det beror naturligtvis på att hon bara var en helt vanlig kvinna från den lilla byn Magdala vid stranden av Galileiska sjön. Att hennes namn över huvud taget kom att bevaras till vår tid berodde enbart på att hon råkade befinna sig i kretsen kring Jesus

Det betyder alltså att de enda samtida uppgifter vi har att tillgå om denna Maria från Magdala är att hon:

a) botades av Jesus (Luk 8:2)
b) tillhörde den skara som följde Jesus (Luk 8:2)
c) var närvarande då Jesus avrättades (Matt 27:56, Mark 15:40, Joh 19:25)
d) var närvarande då Jesus begravdes (Matt 27:57
e) begav sig till Jesu grav tidigt på påskdagsmorgonen (Matt 28:1, Mark 16:1, Luk 24:10, Joh 20:1)
f) var den första som träffade Jesus efter uppståndelsen (Mark 16:9, och Joh 20:11)

Det är allt. Det finns inga uppgifter om vem denna ”Maria från Magdala” var, hennes bakgrund, släktförhållanden, var och när hon föddes och dog, eventuella barn, efterlevande etc. Vi vet lika lite om hennes person som om synagogsföreståndaren Jairus eller rådsherren Nikodemus. Dvs praktiskt taget ingenting.

Långt senare började det uppstå olika berättelser om henne. Somliga menade att hon skulle varit identisk med den namnlösa prostituerade som omnämns i Lukas 7. Andra gissade att hon kanske var samma person som ”Maria i Betania”, systern till Marta och Lasarus. På 300-talet skrevs ett ”evangelium” (egentligen bara en kort berättelse) som gavs hennes namn.

På medeltiden dök det upp historier där hon framställdes som älskarinna eller hustru åt Jesus – en tanke som också har förekommit i flera moderna romaner. Enligt andra medeltida legender skulle hon ha begett sig till Frankrike. Den senaste idén går ut på att hon skulle ha varit gift med Jesus, fått en dotter med honom, flyttat till Frankrike och genom sitt och Jesu barn lagt grunden till den merovingiska släktlinjen av franska kungar…

Men som sagt - ingenting av detta finns ens antytt i några brev eller andra skrifter från Maria Magdalenas samtid eller ens de första århundradena. Det enda vi vet om den kvinna som förekommer i bibelns evangelier och där benämns ”Maria Magdalena” är de knapphändiga uppgifter som bibeln ger och som nämns ovan. Allt annat är enbart senare spekulationer och fantasier som inte har stöd i några gamla urkunder.

Man skulle precis lika gärna kunna hävda att Maria Magdalena i själva verket gifte sig med aposteln Johannes och flyttade med honom till Efesus för att mot slutet av sitt liv bege sig till Kina med sina och Johannes åtta barn där hennes familj senare var verksamma som kristenhetens första missionärer – vilket bevisas av stenristningar med kors som påträffats där (samt av flera gamla skrifter som tyvärr gått förlorade…). Osv, osv, osv

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Maria Magdalena
Första gången Maria Magdalena omtalas är i Luk 8:2, då hon under Jesu andra år som förkunnare finns bland de kvinnor (Maria, Johanna, Susanna och andra) som följde Jesus då han "vandrade från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike".

Evangelium enligt Maria Magdalena
Stämmer det att Maria Magdalena också skrev ett evangelium som inte finns medi Bibeln? Kan man få tag på det någonstans?

Maria Magdalenas evangelium
"Maria Magdalenas evangelium" har daterats till mitten av 100-talet. Endast tre ofullständiga kopior finns bevarade.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...