Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Vad eller vem är mammon?

Fråga: I Bergspredikan säger Jesus: 'Ni kan inte tjäna både Gud och mammon? Vad menar han med det? (I.U.)

Svar: Det här ordet, "mammon", som kommer av det arameiska ordet mamonas, betyder helt enkelt "förmögenhet", "rikedom" eller "jordisk egendom".

Vad innebär det då när Jesus säger att man inte kan tjäna både Gud och mammon på samma gång (Matt 6:24 och Luk 12:15)?

Är pengar något ont?

Naturligtvis inte. Pengar är ju bara ett hjälpmedel när vi ska omvandla vårt arbete till en vara eller en tjänst - i grund och botten en form av utvecklad byteshandel. De har i sig själva inte något som helst moraliskt värde, utan är endast ett medel att åstadkomma något, att få något, att tillgodose egna eller andras behov.

Och det är där moralen kommer in i bilden.

Vi har möjlighet att använda dem till både ont och gott. Det är som med allt annat här i världen - inga föremål eller företeelser kan i sig själva vara onda eller "syndiga", utan det är avgörande är om vi använder dem i ett ont eller gott syfte.

Så när pengarna blir ett självändamål, när vår strävan efter pengar bara har vår egen tillfredsställelse, våra egna behov, vår egen ägandelusta som mål - då låter vi mammon styra oss. Då är mammon vår herre och vi är mammons tjänare eller slavar.

Och då kan vi inte samtidigt lyda Gud.

Därför kunde Jesus säga:

"Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike" (Luk 18:24-25)

Inte på grund av pengarna som sådana, utan på grund av fixeringen vid pengarna.

"De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar [dvs inte pengarna i sig själva, utan kärleken till dem] är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande" (1 Tim 6:9-10)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad menar bibeln med 'världen'?
Bibeln säger att vi inte ska ha några andra gudar än Gud - inget annat vi "tillber", inget annat som betyder så mycket att det får styra våra liv.

Hur kan vi leva enligt Guds vilja?
Hur ska en människa kunna leva på det utgivande, osjälviska sätt som Jesus uppmanar till, främst i Bergspredikan? Står inte det helt i strid mot hela vår mänskliga natur?

Bibelns tullindrivare
Tullindrivarna, publikanerna, betraktades som förrädare och konspiratörer som stod i nära kontakt med ’orena’ hedningar.

Didache - de tolv apostlarnas lära
Didache, från omkring år 100, utgör en ovärderlig källa till kunskap om den tidiga kristna församlingen.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...