Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Mose bröder

Fråga: Hade Moses några biologiska bröder? Isåfall vilka var de? (M.F.)

Svar: Enligt 2 Mos 2:7 och 6:16-20 hade Moses en tre år äldre bror, som hetter Aron, och en ytterligare några år äldre syster som hette Miriam. Deras pappa hette Amram och deras mamma Jokebed. Deras farfar hette Kehat och deras farfarsfar Levi. (Jokebed var för övrigt syster till Kehat, vilket betydde att Amram var gift med sin faster.)

Det var Aron som fick föra ordet när Mose på gamla dar skulle försöka få farao att låta israeliterna lämna Egypten. Mose själv hade svårt för att uttrycka sig, medan däremot Aron tydligen hade talets gåva.

Aron fortsatte att fungera som Mose medhjälpare både inför farao, under flykten från Egypten och den långa vistelsen i öknen. Han följde med en bit upp på Sinai berg när Mose skulle hämta lagens tavlor, och när tabernaklet (den portabla helgedomen under tiden i öknen) blivit färdigställt smorde Mose honom till folkets förste överstepräst.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Amenhotep eller Ramses
Vilken egyptisk farao är det som förekommer i berättelsen om israeliternas flykt ur Egypten?

Och Gud förhärdade faraos hjärta...
Det var inte Gud som fick den egyptiske farao att vägra låta israeliterna lämna landet.

Israels slaveri i Egypten
Den första tiden i Egypten var gynnsam för de hebreiska invandrarna, men med tiden började främlingsfientligheten göra sig märkbar och förhållandena för israeliterna blev allt svårare.

Varför 40 år i öknen?
Varför vandrade isreliterna i öknen i 40 år när man idag har sett att om man vandrar från egypten till israel så tar det bara 1,5 år?

Hur började kristendomen?
Hur började kristendomen och hur hänger berättelsen om Moses i vassen samman med kristendomens uppkomst?

När skrev Moses Moseböckerna?
När, var, hur - och av vem - Mose egna skrifter fogades samman med de ursprungligen muntliga traditionerna om mänsklighetens urhistoria är oklart.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...