Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Amenhotep eller Ramses?

Fråga: Undrar över faraonen som förlorade mot israels gud!? Var det Amenhotep II eller var det Ramses den store eller är det samma farao? Discoverys tv-program tror att det var Ramses som regerade då. (G.H.)

Svar: Ramses II (Ramses den store) regerade på 1200-talet f Kr, dvs 200 år efter den ungefärliga tidpunkt som bibeln anger för det israelitiska uttåget ur Egypten.

Enligt bibeln skedde nämligen israeliternas uttåg ur Egypten 480 år innan kung Salomo började bygga templet. Denna byggnation inleddes omkring år 960 f Kr, vilket innebär att flykten bör ha ägt rum ca 1440 f Kr.

Eftersom Moses var 80 år när han ledde den israelitiska utvandringen måste han ha fötts ca 1520 f Kr. Bibeln berättar att den farao som då regerade över Egypten i syfte att begränsa de icke-egyptiska invandrarnas utbredning befallde att de skulle sätta ut sina nyfödda barn att dö. Faraos dotter hittade ett hebreiskt barn som hon adopterade (2 Mos 2:5 ff), gav namnet Mose och lät växa upp till prins vid hovet.

Stefanos berättar i Apostlagärningarna att Mose blev ”grundligt insatt i den egyptiska visdomen och uppträdde med kraft i både ord och handling” och enligt den judiske historieskrivaren Josefos ledde han ett segerrikt fälttåg mot Etiopien. Josefos uppger vidare att prinsessan i fråga inte hade någon egen son och följaktligen utsågs till egyptisk tronarvinge. Men enligt bibeln tvingades han fly från Egypten efter att ha begått ett mord omkring år 1480 f Kr (och besteg således aldrig tronen).

Den farao som härskade i Egypten år 1520 f Kr var enligt de flesta egyptiska kungalängder Thut-mosis I (1525-1518 f Kr). Han hade mycket riktigt en dotter - prinsessan Hatschepsut. Om det var hon som var den prinsessa som fann det lilla hebreiska barnet, så förklarar det hennes val av namn till pojken: Mosis (hebr Moshe, sv Mose). Det var nämligen samma namn som hennes morfar (Ah-mosis) burit och som både hennes far (Thut-mosis), mor (drottning Ah-mosis) och halvbror (Thut-mosis) bar.

Det förklarar också hur Mose kunde få en sådan ställning vid faraos hov som de judiska historieskrivarna uppger. Prinsessan Hatschepsut blev nämligen några år senare en av Egyptens få kvinnliga faraoner. Av allt att döma hade hon inte någon egen son (hon efterträddes av sin halvbrors son, Thut-mosis III), varför hon mycket väl skulle ha kunnat utse sin adoptivson till tronarvinge och uppfostrat honom till denna uppgift.

Enligt bibeln var det alltså omkring år 1440 som den då 80-årige Moses återvände till Egypten för att befria sitt folk. Bibeln berättar att den farao som då regerade dels förlorade sin förstfödde son i samband med de plågor som drabbade Egypten, dels förlorade en stor del av sin armé då man försökte förfölja de flyende israeliterna över Röda havet.

Enligt de egyptiska kungalängderna var det Amenhotep II som regerade i landet år 1440 f Kr. Mycket riktigt bekräftar historien att han inte fick se sin äldste son bestiga tronen. Av den s k “Drömstelen”, som hans efterträdare Thut-mose IV lät resa vid sfinxen, framgår att denne inte var den legitime arvtagaren till tronen (dvs äldste sonen). Amenhoteps förstfödde hade således dött innan han kunnat överta makten i Egypten, varför tronen i stället gick till en yngre broder.

Historien visar också att Amenhotep II - efter att ha genomfört stora fälttåg in i Kanaan i mitten av 1440-talet f Kr - plötsligt upphörde helt och hållet med sina militära operationer. Inga fler fälttåg. Inga fler invasioner. Det kan tyckas märkligt - men är förklarligt om farao förlorat en stor del av sitt kavalleri, sina stridsvagnar och sina fotsoldater i Röda havet...

Ytterligare ett intressant faktum är att ett knappt sekel efter israeliternas utvandring - i mitten av 1300-talet f Kr - upplevde Egypten något av en revolution på det religiösa området då farao Echnaton införde monoteism i landet. Detta var någonting helt unikt i den egyptiska historien och det är knappast alltför långsökt att föreställa sig att det kan ha haft ett samband med det intryck som de dramatiska händelserna före och under de monoteistiska israeliternas flykt ur landet måste ha gjort.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Barnet i vassen
Vem var det de hittade i vassen? Vem var det som hittade honom och hur kom det sig att han hamnade i vassen?

Förekom det slaveri i gamla Egypten?
Antalet slavar i Egypten ökade kraftigt under Nya riket, på 1500-talet f Kr, när faraonerna gjorde erövringar i Nubien, Kanaan och Syrien och hela befolkningar förslavades på en och samma gång.

Israeliternas slaveri i Egypten
Egyptiska skrifter visar att slavsystemet var omfattande och att trälar och tvångsarbetare främst utgjordes av icke-egyptier - invandrare och krigsfångar.

Vad hände med Moses stav?
Vad hände med Mose stav som han använde när han utförde underverken inför den egyptiske farao?

Hur började kristendomen?
Hur började kristendomen och hur hänger berättelsen om Moses i vassen samman med kristendomens uppkomst?

Staden Ramses (Ramesses) i Egypten
När Moseböckerna sammanställdes var denna plats endast känd under namnet Ramses.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...