Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Kom ängeln Gabriel verkligen till Muhammed?

Fråga: Muhammed menade att det var ängeln Gabriel som gav honom Koranen. Men skulle Guds budbärare verkligen komma med ett nytt budskap eller var det månne den som förskapar sig till en ljusets ängel? (K.G.)

Svar: Det finns många berättelser om möten med änglar (eller motsvarande varelser i andra religioner) inom i stort sett alla kulturer, och de människor som säger sig ha mött änglar - även de som förekommer i Bibelns berättelser om möten med änglar - var långt ifrån alltid några fromma personer. En medelålders arab torde således vara ett precis lika trovärdigt vittne som några presumtiva våldtäktsmän i Sodom och Gomorra. Det är inte mer osannolikt att Guds änglar visade sig för - och tog kontakt med - en av Abrahams ättlingar i arabiska Mekka än en av hans ättlingar i Palestina.

Men även om det rent principiellt inte finns någon anledning att tvivla mer på Muhammeds ord än på andra människors uppgifter då de uppgett sig ha haft kontakt med änglar, så finns det anledning att vara skeptisk när det visar sig att upplevelsen tydligen inte har ägt rum i normalt, vaket tillstånd utan i någon form av extas eller anfall. Och även om det faktiskt skulle vara så att ängeln Gabriel verkligen tog en reell kontakt med Muhammed i syfte att använda honom som redskap (för det låg nog faktiskt en del i Muhammeds slutsats att både judendomen och kristendomen i flera avseenden kommit bort från sitt ursprung) så behöver ju ändå inte det betyda att de upplysningar han fick (eller ansåg sig ha fått) slutligen blev korrekt återgivna av dem som skrev ner Muhammeds berättelser (själv kunde han ju varken läsa eller skriva).

Det är i alla fall ett ofrånkomligt faktum att den religion som sedermera utvecklades ur Muhammeds tankar och det påstådda änglabudskapet har många ingredienser som absolut inte överensstämmer med Guds ord så som det framställdes av Jesus.

Däremot behöver inga onda makter ha varit direkt inblandade. Det räcker långt med mänsklig ofullkomlighet...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Förbannar muslimerna Jesus?
Läste någonstans att när en Muslim kommer in i en moske och lägger sig ner och ber så är det första han gör i bönen att förbanna vår mästare Jesus.

Tror muslimerna på Kristus?
Tro på 'Messias' innebär inte nödvändigtvis tro på att denne 'Messias' är Guds son.

Skyddsänglar
Vad säger Bibeln om skyddsänglarna? Jag har letat i Bibeln men inte kunnat hitta någonting om skyddsänglar.

Finns Muhammeds namn i Bibeln?
Jag har hört sägas att Muhammeds namn ska finnas omnämnt i Bibeln. Stämmer det?

Änglarna i Bibeln
Vad står det i Bibeln om änglarna? Jag skulle vilja ha tips på några olika ställen som beskriver hurdana änglarna är, osv.

Är muslimernas Allah vår Gud?
Vissa påstår att muslimernas gud Allah är samma gud som "våran" Gud. Men jag har hört att när man läser Koranen kan man se att Allah inte är samma gud som Gud.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...