Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Var Paulus soldat?

Fråga: Läser just nu en del böcker om Paulus, men där finner jag inget om varför han blev soldat, och inte präst. Vad säkert är, är väl att han inte började sin bana som präst och ej heller som tältmakare. I dagarna har jag läst i någon bok om att Paulus inte fullföljde sina högskolestudier, vilket gjorde att han hade svårt finansiera sitt uppehälle, och därför tog vilket jobb som helst, när han nu inte kunde bli präst. (T.R.)

Svar: Paulus var inte soldat - han arbetade som tältmakare. De enda soldater som fanns i Judéen var romerska. Judarna hade ingen armé.

Det finns inga uppgifter i Bibeln eller några samtida skrifter att Paulus skulle ha varit något annat än tältmakare. Några högskolestudier finns inte heller omnämnda någonstans.

Däremot studerade han för Gamaliel (Apg 22:3), som var en av sin tids ledande fariseiska skriftlärde och även medlem av Stora rådet, Sanhedrin (Apg 5:34). Fariseerna var ett religiöst och politiskt parti som även Paulus föräldrar tillhörde. De lade inte vikten vid tempelkulten, utan satte i stället Mose lag i centrum och ivrade för att man skulle följa den till punkt och pricka. Därmed stod de i skarp konflikt till saddukeerna, prästpartiet.

Eftersom Paulus föräldrar var fariséer och han själv studerade till farisé är det nog uteslutet att han skulle ha haft några planer på att bli präst.

Hur snart Paulus började arbeta som tältmakare är inte känt, men eftersom det förväntades att den som skulle bli skriftlärd också hade ett arbete att försörja sig på ("Laglärdom som inte är förenad med något hantverk slutar i fåfänglighet och leder till synd", skrev en av rabbi Gamaliels efterträdare), kan man nog utgå från att han började arbeta under sin studietid.

Det var i egenskap av farisé Paulus blev en av de drivande krafterna i förföljelserna av de första kristna i Jerusalem och städerna runt omkring. Hans fariseiska iver att slå ner på alla som inte upprätthöll den judiska lagen kan nog liknas med de muslimska talibanernas i Afghanistan. Och det var som farisé han begav sig till Damaskus för att stoppa de kristnas verksamhet där - men på vägen dit uppenbarade sig den uppståndne Kristus för honom och därmed förändrades hela historiens förlopp.


Läs även följande svar:
Paulus - från förföljare till efterföljare
Paulus, hedningarnas apostel, en av kyrkohistoriens största gestalter. Genom sin teologi och missionsverksamhet lösgjorde han kristendomen ur den judiska miljön och blev den hednakristna kyrkans skapare.

Visste Paulus inget om Jesu liv?
Är det inte ganska märkligt att Paulus i sina brev, som väl skrevs omkring år 60, inte verkar känna till någonting om de händelser som senare skrevs ner i evangelierna, typ jungfrufödelsen, stjärnan över Betlehem, rättegången mot Jesus, underverk, Jesusord etc? Tyder inte det på att han inte kände till dem utan att de är senare utbildade legender?

Paulus möte med Jesus
Paulus möte med Jesus på vägen till Damaskus blev avgörande för kristendomens fortsatta utveckling till världsreligion.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...