Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Tempelpelarna Jakin och Boas

Fråga: Jag skulle vilja ha upplysningar om pelarna Jakin och Boas. Enligt uppgift stod de vid ingången till Salomos tempel. Höjd, längd och omkrets om det finns svar på detta. Liksom typ av pelare. Hur de var utsmyckade, vad namnen betyder, skilde sig åt i utformning, material, kort sagt allt som finns att veta eller hänvisning till var svaren finns att hämta. (H.N.)

Svar: Jakin och Boas var alltså namnen på de två höga pelare som Salomo lät resa på vardera sidan om ingången till templet.

Noggranna - men ganska svårförståeliga - beskrivningar av pelarnas utseende finns i 1 Kungaboken 7:15-22, 41-42 och 2 Krönikeboken 3:15-17 och 4:12-13.

Pelarna göts i koppar "på Jordanslätten" (2 Krön 4:17, Jer 52:21) under överinseende av konsthantverkaren Hiram från Tyrus vid tiden för templets uppförande (omkring år 1000 f Kr). Pelarna var cirka sex meter i omkrets (nästan två meter i diameter) och nio meter höga. De var ihåliga och "väggarna" var 7-8 centimeter tjocka.

Längst upp var de krönta med väldiga pelarhuvuden som var cirka 2,5 meter höga (1 Kung 7:15-16) och formade som liljor. Pelarhuvudena var höljda i kopparnät och i näten hängde dubbla rader kedjor med sammanlagt 200 granatäpplen av koppar (på varje pelare) som täckte pelarhuvudet likt halsband (1 Kung 7:17-20, 2 Krön 3:16).

Den högra pelaren hette Jakin, ett namn som betyder "Han skall göra fast" eller "Herren har gjort fast". Den vänstra pelarens namn var Boas, ett ord som kan betyda "i styrka" eller "i honom är styrka".

Huruvida de här pelarna fyllde någon speciell funktion, eller om de enbart utgjorde en dekoration, vet man inte. Däremot vet man, genom arkeologiska utgrävningar, att det var vanligt med den här typen av utsmyckade pelare i närheten av helgedomar i länderna runt omkring. Somliga forskare anser att de här pelarna symboliserade Guds närvaro och att de skulle efterlikna eld- och rökpelarna som lett israeliterna genom öknen, medan andra har tolkat dem som fallossymboler (vilket den här sortens pelare ju mycket väl kan ha varit på andra håll, inom andra religioner).

Pelarna stod kvar tills Jerusalem intogs av de babyloniska styrkorna knappt 600 år f Kr.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var finns förbundsarken?
Vad hände med förbundsarken som israeliterna bar med sig under hela ökenvandringen efter flykten från Egypten?

Lagens förbannelse
Paulus säger ju att vi blir fria från lagens förbannelse när vi blir frälsta. Men varför gav Gud oss över huvud taget en lag som är en förbannelse?

De kristna och Bibelns lagar
Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna?

Klagomuren
Hur hög och bred är 'Klagomuren'? Varför heter den 'Klagomuren'? Hur gammal är den, vilka byggde den och varför?

Den sjuarmade ljusstaken från Jerusalems tempel
Vad hände med den stora ljusstaken som fanns i israeliternas första tempel?

Templet i Jerusalem
Vet man hur templet såg ut där Jesus bars fram som liten, där han förvånade de skriftlärda när han var 12 år och där han drev ut handlarna och penningväxlarna?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...