Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Pontius Pilatus

Fråga: Vem var Pilatus som dömde Jesus och vad hade han för makt bland judarna, eftersom han var romare? (M.Ö.)

Svar: Pontius Pilatus, som vid påsken år 30 avkunnade dödsdomen mot Jesus och lät korsfästa honom, var romersk landshövding, prokurator, i Judeen, Samarien och Iduméen åren 26-36, dvs under hela tiden för Jesu verksamhet. Han var den femte i ordningen av de landshövdingar som den romerske kejsaren utsett att styra området efter det att Herodes den stores son Arkelaus avsatts som kung.

Pilatus hade sitt residens i Cesarea, vid havet, och det var bara vid de stora högtiderna då mängder av människor samlades i Jerusalem, som han begav sig till judarnas huvudstad med militära förstärkningar för att tjänstgöra som domare och även leda trupperna om det skulle uppstå oroligheter.

Pilatus var en tyrannisk person som bedrev en hård politik mot det ockuperade landet och gjorde sig allmänt illa omtyckt på flera sätt. Bland annat lät han, när han just blivit utnämnd till landshövding och installerat sig i Cesarea, sina trupper rycka in i den heliga staden Jerusalem med fullt synliga fälttecken med kejsarens bild och den romerska silverörnen - trots att regeringen i Rom hade gett order om att man skulle visa respekt för judarnas religiösa åsikter, som ju innebar att man motsatte sig avbildningar (2 Mos 20:4).

Judarna reagerade så kraftigt på detta agerande att Pilatus efter mindre än en vecka gav vika och förde tillbaka fälttecknen till Cesarea.

Vidare lät Pilatus bygga en vattenledning till Jerusalem, så att staden försågs med vatten från en källa som låg fyra mil bort. Det var i och för sig ett bra initiativ, men pengarna tog han utan tillstånd från tempelskatten. Detta resulterade i våldsamma demonstrationer då Pilatus vid någon högtid besökte Jerusalem, och när Pilatus lät sina soldater skingra demonstranterna var det flera människor som blev dödade.

Den här bristen på hänsyn blev också slutligen Pilatus fall. År 36 hade ett stort antal samarier enligt sin sed samlats till gudstjänst på berget Gerisim. Lagen förbjöd möten i hemliga sällskap och troligen ansåg Pilatus att judarnas speciella rättigheter i det avseendet inte gällde samarierna. Följaktligen tog han till våld precis som alltid och lät sina soldater gå till attack mot dem och meja ner dem.

Men därmed var den romerska kejsarens tålamod slut. Pontius Pilatus närmaste överordnade, Lucius Vitellus, som var legat i Syrien, avsatte landshövdingen och han blev hemkallad till Rom för att ställas inför rätta. Pilatus ska ha dött år 39, antingen genom avrättning eller genom självmord.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristendom och katolicism
Vad är det för skillnad på kristendomen och katolicism?

Hur kom kristendomen till?
I slutet av 20-talet började en judisk snickare vid namn Jesus gå omkring och predika att Guds rike var nära och att Messias snart skulle komma

Jesu budskap
På Jesu tid rådde en utbredd förväntan att Messias, den utlovade befriaren, snart skulle komma och göra slut på allt förtryck, driva ut romarna och förverkliga det utlovade Gudsriket.

Påvens roll genom tiderna
Påven, Roms biskop och den romersk-katolska kyrkans överhuvud, enligt romersk uppfattning Petrus efterträdare och Kristi ställföreträdare på jorden.

Var står det att Rom ska återuppstå?
Enligt profetiorna i Daniels bok ska romarriket existera då Människosonen 'kommer på himlens skyar' för att upprätta Guds rike på jorden.

'Vilddjuret' eller 'odjuret' i Bibeln
Den mest fascinerande synen i den uppenbarelse aposteln Johannes fick föreställde ett märkligt djur med flera olika huvuden som steg upp ur havet.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...