Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Kristendom och katolicism

Fråga: Vad är det för skillnad på kristendomen och katolicism? (H.B.)

Svar: Det är i grunden ingen skillnad alls på kristendom och katolicism. Den ursprungliga kristna kyrkan betecknade sig som "en allmännelig (universell) kyrka" och eftersom "allmännelig" på latin heter catholicus, så kom den kristna församlingen att gå under benämningen "den katolska (dvs allmänneliga) kyrkan".

Allt eftersom tiden gick kom emellertid den ursprungliga "allmänneliga" (dvs katolska) kristna kyrkan att genomgå en mängd förändringar, och makten över verksamheten liksom beslutsrätten i tros- och tolkningsfrågor kom i allt högre grad att vila hos biskopen (lat. papa) i Rom. Så småningom hade kyrkan blivit till en oerhörd maktfaktor som styrde över både folk och kungar - en roll den aldrig varit avsedd att få.

På medeltiden hade kyrkan förändrats så mycket att många (bland andra Martin Luther) ansåg att den måste återformas, "reformeras", till vad den en gång var. Man hade alltså inga planer på att starta någon ny kyrka, utan ville bara att det som fogats till och förändrats i den kristna församlingen skulle tas bort så att kyrkan blev samma katolska kyrka som den varit på apostlarnas tid.

När ledarna för kyrkan försökte hindra de här reformsträvandena, protesterade reformivrarna genom att lämna "moderkyrkan" och starta nya församlingar, som följaktligen kom att kallas "protestantiska". Därmed var kristenheten uppdelad i katolska och protestantiska församlingar som båda hade samma grundval, men ändå skilde sig åt i många avseenden.

Ursprungligen avsåg alltså begreppet "katolska kyrkan" hela den universella kristna församlingen - kristenheten som helhet - men när vi i dag talar om den "katolska kyrkan" syftar vi nästan uteslutande på den kristna kyrkan med högkvarter i Vatikanen i Rom (den romersk-katolska "moderkyrkan") och med den romerske biskopen, papa (sv. "påve"), som högste ledare.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Begreppet "påve"
När började man använda begreppet "påve" så som det används i dag, dvs för överhuvudet för Vatikanstaten?

Påvens roll genom tiderna
Påven, Roms biskop och den romersk-katolska kyrkans överhuvud, enligt romersk uppfattning Petrus efterträdare och Kristi ställföreträdare på jorden.

Katolik med annan religion
Vad händer om en människa som är född katolik tror på en annan tro?

Den katolska och den ortodoxa kyrkan
Den viktigaste skillnaden mellan den katolska och den ortodoxa kyrkan i dag är synen på påvens roll.

Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...