Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Katolik med annan religion

Fråga: Vad händer om en människa som är född katolik tror på en annan tro? (M.P.)

Svar: Först av allt - ingen människa föds som katolik. Man kan födas i ett land där den dominerande tron är katolicism och man kan födas av katolska föräldrar, men man kan inte födas till katolik.

Detta att vara kristen - oavsett om man sedan är katolik eller protestant - är nämligen detsamma som att tro på att Jesus är Messias/Kristus och ha beslutat sig för att följa honom, och det gör man ju knappast när man är nyfödd. Tron är inte heller något som sitter i generna och kan gå i arv så att man föds med den bara för att ens föräldrar har den.

Men om personen - oavsett sina föräldrars religion, för den är ointressant i sammanhanget - under sin uppväxt har trott på Kristus och varit ansluten till den katolska kyrkan, men sedan kommer till tro på en annan lära - kanske ett annat kristet samfunds undervisning, eller kanske en helt annan religion - så är han ju naturligtvis inte katolik längre. I övrigt "händer" ingenting mer än att han troligen förändrar sitt liv i överensstämmelse med denna nyvunna tro.

Förmodligen - men inte nödvändigtvis - slutar han att gå i mässan, bikta sig, fira vissa helger etc som är typiska just för den katolska kyrkan. Kanske börjar han gå till kristna gudstjänster i någon annan kyrka eller tillbe någon främmande gudom i någon annan religions tempel av något slag, allt beroende på vilken tro han har fått. Kanske konverterar han officiellt till denna andra tro, eller också behåller han sin övertygelse för sig själv. Men det händer som sagt absolut ingenting.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hade Jesus förståelse för andra religioner?
Skulle du kunna ge exempel ur bibeln där Jesus visar förståelse och omtanke med de människor som föds in i andra religioner?

Hur och varför konverterar man?
Varför konverterar man? Finns det olika anledningar till att man gör det? Och hur går det till när man konverterar till de olika religionerna?

Konvertering under hot
Vad finns det för logik i de tvångsomvändelser som kyrkan har sysslat med i alla tider?

Kristendom och katolicism
Vad är det för skillnad på kristendomen och katolicism?

Varför är kristna så negativa mot andra religioner?
Ofta hör man kristna företrädare tala illa om andra religioners tro (gärna new age) men sällan eller aldrig hör man de med annan tro tala illa om kristen tro (möjligen undantaget islam av aggressivaste slag). Varför?

Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...