Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

När blev "påve" ett vedertaget begrepp?

Fråga: När började begreppet "påve" användas så som det används i dag, dvs som överhuvud för Vatikanstaten? Det dröjde väl en hel del år innan det blev ett vedertaget begrepp? (G.)

Svar: Inom den kristna kyrkan använde man tidigt beteckningen "fader" som hederstitel för sina ledare, och på grekiska - det språk som huvudsakligen användes i den tidiga församlingen - var ordet för "fader" pappas. På latin var det papa.

Som verklig titel användes detta ord först på biskoparna i Karthago i Afrika och Alexandria i Egypten. Än i dag bär patriarken av Alexandria titeln "pappas".

I mitten av 200-talet hade bruket spritt sig till kyrkan i väst och prästerskapet i Rom talade om Cyprianus som "den högt välsignade fadern (latin papa)". Men vid den tiden var ordet "papa" inte någon titel som representerade makt och myndighet, utan snarare ett tilltalsord fyllt av vördnad.

Makten inom den västerländska kristenheten kom emellertid alltmer att knytas till Rom och den romerske biskopens person. I slutet av 300-talet gjorde Siricius (384-99) anspråk på att hans beslut skulle ha samma bindande kraft som ett dekret från ett kyrkomöte, och han använde själv titeln "papa", liksom Leo II femtio år senare.

Från 700-talet titulerades biskopen av Rom allmänt "papa". Det var också då "Kyrkostaten" - det stora område i mellersta Italien som påven förr styrde som världslig härskare - föddes. Men det var först påven Gregorius VII (1073-85) som slutligen slog fast att titeln "papa" (som på svenska blev "påve") uteslutande skulle användas på biskopen av Rom, i egenskap av Petrus efterträdare. Det var också han som gjorde påven till vad denne är i dag - den universella (katolska) kristna kyrkans "allsmäktiga" överhuvud.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Påvens roll genom tiderna
Jag jobbar litet med den katolska kyrkan och har därmed en fråga: Vad gör påven och vilken roll har påven haft genom tiderna?

Påveens ofelbarhet
När påven uttalar sig om frågor kring tron från sitt ämbete sk ex cathedra så är han enligt beslut i Vatikankonsiliet 1870 ofelbar. Hur ser man på det från annat kristet håll? Det bör ju rimligen innebära att den enda rätta kristna tron är det som den katolska kyrkan säger.

Var Petrus kyrkans klippgrund?
Simon hade inte svårt att förstå vad Jesus menade när han sa att 'på denna klippa ska jag bygga min församling'.

Hur uppstod Katolska kyrkan?
Hur växte den katolska kyrkan fram? Varför blev den katolska kyrkan en egen kyrka?

Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Kristendom och katolicism
Vad är det för skillnad på kristendomen och katolicism?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...