Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Var Petrus kyrkans klippgrund?

Fråga: Varför gav Jesus lärjungen Simon tillnamnet Petrus? (P.R.)

Svar: Det finns en tradition som säger att Jesus gav Simon namnet Petrus, därför att namnet betyder "klippa" och lärjungen skulle vara den klippgrund som den blivande församlingen skulle vila på. Men varken Simon eller hans vänner i lärjungaskaran torde ha uppfattat Jesu ord på det viset. För dem måste innebörden i Jesu lilla ordlek ha varit tämligen uppenbar...

Det grekiska ordet för "klippa", "berg", "berghäll" eller "berggrund", är petra, en feminin ordform. Ordet petros är däremot maskulinum och betyder "sten". (Det sistnämnda ordet förekommer till exempel hos Homeros där Ajax kastar en petros på Hektor, eller där Patroklus tar en petros med skarpa kanter och håller den dold i handen.)

Och det namn Jesus gav Simon var - petros, Petrus.

Jesus liknade med andra ord inte Simon vid någon klippa, utan vid en sten. För liksom alla stenar är en del av det ursprungliga berget eller berggrunden, var Petrus en del av det fasta "hälleberget", en del av klippan - och Klippan var Kristus!

Simon hade inte svårt att förstå att det var så Jesus menade - att det var sig själv Jesus syftade på när han sa att "på denna klippa [denna stadiga berggrund] ska jag bygga min församling". Det var ett uttryck som den unge fiskaren kände igen och som han mött många gånger i den heliga skriften, i skolan och i synagogan...

Den gammaltestamentlige kung David hade ofta använt det uttrycket i sina psalmer:

"Endast han [Gud] är min klippa och min frälsning... min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud" (Ps 62:7-8)

"Herren är rättfärdig. Han är min klippa" (Ps 92:16)

"Min Gud är min tillflykts klippa" (Ps 94:22)

"Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, jubel till vår frälsnings klippa" (Ps 95:1)

Och senare skulle också Paulus i ett av sina brev till församlingen i Korint sätta likhetstecken mellan Kristus och "klippan":

"Jag vill att ni ska veta att alla våra fäder [Israels folk under uttåget ur Egypten] ... drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus" (1 Kor 10:4)

Vid åtminstone två tillfällen och på två olika platser hade israeliterna på ett mirakulöst sätt fått vatten ur en klippa (2 Mos 17:5-7, 4 Mos 20:1-11). Denna klippa blev en symbolisk, profetisk bild av den Jesus som ett par tusen år senare skulle säga till sina landsmän:

"Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger" (Joh 7:37)

Jesu ord till Simon gav följaktligen inte honom någon särställning bland apostlarna - och ingen av dem tolkade det heller på det viset. Det framgår klart av det faktum att de senare diskuterade om vem som var den störste bland dem (Mark 9:33-35 och Luk 22:24-26). Det hade knappast funnits någon anledning för dem att tvista om den saken om Jesus redan hade förklarat att Petrus var den klippa som församlingen skulle vila på.

Nej, varken för dem eller för Simon Petrus var Jesu ord något annat än en bekräftelse på Simons bekännelse att Jesus var den utlovade "Messias, den levande Gudens son", frälsningens "klippa". Jesus hade säkert använt uttrycket "klippan" om sig själv många gånger, som till exempel när han berättade liknelsen om de två husbyggarna:

"Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem... han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan" (Luk 6:47-48)

Att låta sitt liv vila på Jesu ord är med andra ord att lägga sin grund på klippan. Och det var precis det Jesus bekräftade och underströk när han pratade med Simon den där dagen och frågade honom vem lärjungarna trodde att han var:

"Ja, det är riktigt som ni tror, jag är Messias, 'klippan'. Själv är du Petrus, en 'sten', en del av klippan. Du minns att redan första gången vi träffades, när din bror Andreas presenterade oss för varann, så sa jag att jag tänkte kalla dig 'petros', 'stenen'. Nu förstår du varför. På denna klippa, som du har bekänt, skall jag bygga min församling, och du ska vara en av grundstenarna som vilar på den fasta berggrunden."

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Korsfästes Petrus upp och ner?
Aposteln Petrus sägs ha blivit korsfäst med huvudet nedåt därför att han ansåg sig ovärdig att dö på samma sätt som Jesus.

Om aposteln Petrus fru och barn
Struntade Petrus i sitt fiskeriföretag och familjens försörjning när han började följa Jesus?

Påvens roll genom tiderna
Påven, Roms biskop och den romersk-katolska kyrkans överhuvud, enligt romersk uppfattning Petrus efterträdare och Kristi ställföreträdare på jorden.

'Allt' om aposteln Petrus
Första gången Simon mötte Jesus hade denne flyttat från Nasaret till det tätbefolkade Galileen för att undervisa i synagogorna och tala till folksamlingar längs vägarna.

Varför kallas församlingen 'förstling'?
På flera ställen i Bibeln talas om den kristna församlingen som 'förstlingsfrukten' som kommer att följas av den stora skörden.

Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...