Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Om aposteln Petrus fru och barn

Fråga: Petrus bodde tydligen i Kafarnaum med sin hustru och svärmor i ett hus han ägde tillsammans med Andreas när de arbetade som fiskare. Vem kan tänkas stod för kvinnornas försörjning när Petrus övergav fiskhandeln och hustru för att i stället följa Jesus? Dessutom vet man om Petrus hade några barn tillsammans med sin hustru? (R.B.)

Svar: Vi vet inte särskilt mycket om Petrus familjeförhållanden, mer än att han var gift och bodde tillsammans med sin bror Andreas, sin hustru och sin svärmor i Kapernaum. (Ursprungligen kom han från den lilla "staden" Betsaida som låg några kilometer längre österut.)

Att Simon Petrus blev lärjunge åt Jesus behöver inte ha betytt att han struntade i sina försörjningsplikter och fiskeriföretaget han var delägare i. Även om han tillbringade åtskillig tid tillsammans med Jesus, så var han säkert inte ständigt tillsammans med honom, utan fortsatte att arbeta som fiskare.

Man kan ju se att när Jesus uppenbarar sig för lärjungarna efter uppståndelsen (Joh 21), så har de kvar sin båt och ägnar sig fortfarande åt att fiska. Bibeln betonar att den natten fick de ingen fisk, vilket ju underförstått innebär att de brukade fiska på nätterna och då få bättre fångster.

Jesus var ju inte heller alls alltid ute på vandringar. Under den tid han var verksam i Galileen bodde han i Kapernaum (troligen hemma hos Petrus) och återvände dit mellan sina besök i de kringliggande byarna (Mark 1:38).

På Jesu tid ansågs det allmänt att en rabbin - en person som undervisade i de heliga skrifterna - skulle ha ett yrke och försörja sig på det. Eftersom Jesus i egenskap av äldste sonen utan tvekan tog över sin fars timmermansverksamhet (snickare/murare) och arbetade med den tills han kom upp i 30-årsåldern, kan man nog utgå från att han fortsatte att åta sig den typen av jobb åt folk i trakten kring Kapernaum även medan han var verksam som predikant.

Angående Petrus och hans fru så framgår det av 1 Kor 9:5 att han hade sin hustru med sig (inga barn finns omnämnda) när han reste ut och missionerade. Och kyrkohistorikerna Eusebius and Clemens säger att hon dog martyrdöden i Korint innan Petrus kom till Rom år 42.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Simon, Petrus och Kefas
Är Petrus och Kefas verkligen samma person? I Gal 2:8 nämns ju Petrus och i Gal 2:9 Kefas. Varför använde Paulus olika namn på samma person med bara några meningars mellanrum?

Kristendomens grundare
Vem var det som startade eller grundade kristendomen och hur gick det till?

Vad hände sedan med Petrus?
Petrus färdades omkring och förkunnade evangeliet, och hans resor blev allt längre då han sökte upp de judiska grupper som var bosatta i andra länder.

Vad hände sedan med lärjungarna?
Vart tog alla lärjungarna vägen efter Jesu himmelsfärd ? Finns det dokumenterat?

Petrus och Andreas första möte med Jesus
I Joh 1:42 står det att Petrus bror Andreas förde Petrus till Jesus. I Matt 4:18 står de dock och kastfiskar när Jesus får syn på dem, och ingen verkar då stå i begrepp att gå efter honom. Hur hänger detta ihop?

'Allt' om aposteln Petrus
Petrus kom att inta den främsta platsen i kretsen av apostlar och blev något av en klippa för gruppen.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...