Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Simon, Petrus och Kefas

Fråga: Är Petrus och Kefas verkligen samma person? I Gal 2:8 nämns ju Petrus och i Gal 2:9 Kefas. Varför använde Paulus olika namn på samma person med bara några meningars mellanrum? (O.A.)

Svar: Kefas är inget annat än den syriska motsvarigheten till grekiska petros ("sten"). Det framgår av berättelsen i evangelierna där Jesus säger att Simon fortsättningsvis ska kallas Kefas/Petrus.

Någon annan Kefas, dessutom med hög ställning inom den urkristna församlingen, finns över huvud taget inte omnämnd i bibeln eller några andra samtida skrifter. Om Paulus hade syftat på någon annan skulle han följaktligen utan tvekan ha påpekat att det inte rörde sig Simon Petrus. Och nog låter det väl minst sagt osannolikt att det skulle ha funnits någon annan person som också hetat Kefas och som Paulus haft samma konflikt med (angående de icke omskurnas möjlighet att tillhöra den Messiastroende församlingen) som med Petrus...

Vilket/vilka namn Paulus själv använde då han skrev sitt ursprungliga brev till Galaterna (ett landskap i Mindre Asien befolkat av kelter) är svårt att säga, eftersom vissa kopior som finns bevarade använder namnet "kefas" i samma verser där andra kopior har "petros". Kopiatorerna skrev följaktligen den namnvariant som var den gängse inom deras språkområde. (Ungefär som att jag i en svensk översättning skriver "Karl den Store" även om originalet talar om Charlemagne.)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad hände sedan med Petrus?
Petrus färdades omkring och förkunnade evangeliet, och hans resor blev allt längre då han sökte upp de judiska grupper som var bosatta i andra länder

Om aposteln Petrus fru och barn
Struntade Petrus i sitt fiskeriföretag och familjens försörjning när han började följa Jesus?

'Allt' om aposteln Petrus
Petrus kom att inta den främsta platsen i kretsen av apostlar och blev något av en klippa för gruppen.

Var Petrus kyrkans klippgrund?
Simon hade inte svårt att förstå vad Jesus menade när han sa att 'på denna klippa ska jag bygga min församling'.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...