Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Korsfästes Petrus upp och ner?

Fråga: Varifrån kommer uppgiften att aposteln Petrus skulle ha blivit avrättad genom att korsfästas uppochner? Är det något man vet eller är det bara en legend? (T.Å.)

Svar: Det allra äldsta omnämnandet om Petrus död finns i ett brev från biskop Clemens av Rom till församlingen i Korint. Han nämner där att Petrus och Paulus har lidit och dött martyrdöden i Rom.

Omkring år 180 skrev biskop Dionysios av Korint angående Petrus och Paulus: "Båda dessa grundade församlingen i Korint och undervisade oss, och efter att på samma sätt ha undervisat i Italien led de martyrdöden ungefär samtidigt."

Omkring år 200 nämner den kristne läraren Tertullianus att Petrus och Paulus dog i Rom under Neros tid.

Petrus död omnämns även av den kyrklige författaren Caius som på 200-talet berättar att Petrus och Paulus "led martyrdöden vid samma tid".

I sin "Kyrkohistoria" från år 325 skriver historikern Eusebius att Nero "offentligt förklarade sig vara Guds främste fiende" och att han "slaktade apostlarna": "Paulus sägs därför ha blivit halshuggen i Rom och Petrus ska ha korsfästs under honom. Och denna berättelse bekräftas av det faktum att namnen Petrus och Paulus än i dag finns kvar på begravningsplatserna i den staden [dvs Rom]."

Denna tradition om Petrus död fanns inte bara i Rom utan var uppenbarligen utbredd inom hela den kristna kyrkan. Det råder därmed knappast någon tvekan om att Petrus verkligen avrättades i Rom någon gång under de förföljelser som den romerske kejsaren Nero utsatte de kristna för år 64.

Och när det gäller hur korsfästelsen gick till ger Eusebius också besked: "Petrus synes ha predikat i Pontus, Galatien, Bitynia, Kappadokien och Asien, till de judar som levde spridda utomlands. När han slutligen kom till Rom korsfästes han med huvudet nedåt, sedan han själv begärt att få lida på detta sätt." Eusebius anger som sin källa en skrift av teologen Origenes från omkring år 230.

Det finns även flera äldre nedtecknade berättelser om Petrus, och några av dem skrevs mycket tidigt. "Petrus gärningar" författades exempelvis redan på 100-talet och där finns också uppgiften att han korsfästes uppochner. Petrus ska ha begärt att få bli avrättad på detta sätt därför att han ansåg sig "ovärdig att dö på samma sätt som min Herre".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Simon, Petrus och Kefas
Är Petrus och Kefas verkligen samma person? I Gal 2:8 nämns ju Petrus och i Gal 2:9 Kefas. Varför använde Paulus olika namn på samma person med bara några meningars mellanrum?

Vad hände sedan med Petrus?
Jag undrar om jag skulle kunna få en liten sammanfattning av aposteln Petrus liv efter det att Jesus lämnat lärjungarna?

'Allt' om aposteln Petrus
Jag håller på med ett skolarbete och tänkte skriva om aposteln Petrus, så jag skulle vilja veta så mycket som möjligt om honom.

Uppfann Gud korsfästelsen?
När bestämde Gud att hans son Jesus skulle dö på ett kors? Och varför just på ett kors? Har det ett starkt symbolvärde i sig?

Korsfästes Jesus på en påle?
Går det att utläsa ur Bibeln om Jesus blev uppspikad på ett kors eller en stolpe utan nån tvärslå, som en del påstår? Finns det några andra skrifter eller traditioner eller fynd som kan ge klart besked?

Korset i Herculaneum
I ett tidigare svar nämns att man i hittat ett kors i ett privat bönekapell i Herculaneum, som förstördes vid vulkanen Vesuvius utbrott år 79. Var kan jag gå direkt till källan för denna fakta? Vilka står bakom utgrävningarna som hittade detta och var kan jag läsa om det?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...