Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Var satan god från början?

Fråga: Säger bibeln att djävulen var en god ängel från början och att han sedan blev den onde Lucifer? (E.K.)

Svar: Först av allt ska det sägas att det inte finns någon direkt och entydig, sammanhängande redogörelse för djävulens (av grekiska diábolos) ursprung i bibeln, men däremot ett antal hänvisningar som sammantagna ger en tänkbar bild av hans bakgrund. Dessutom har exempelvis bibelns profetior om kungen av Tyrus (Hes 28) och kungen av Babel (Jes 14) av många ansetts handla även om Satan. Det gäller också en del andra profetior, som synes vara av "dubbel" karaktär.

Änglarna (i bibeln även kallade "stjärnor" eller "Guds söner") existerade enligt bibeln redan innan jorden skapades för många miljarder år sedan. Bibeln berättar om hur de jublade och ropade av glädje när vår planet blev till (Job 38:4-7). Jorden var redan från början avsedd att vara bebodd (Jes 45:18), och bibeln ger intrycket att den ursprungligen kom att bebos av änglar.

En av de högsta änglarna var Heylel ("Ljusbringaren" på svenska, "Lucifer" på latin). Denne Heylel/Lucifer var ursprungligen god, liksom de övriga änglarna. Gud skapade således inte någon djävul, utan snarare motsatsen (Hes 28:12-15).

Jesus ger en antydan om vad som hände sedan: "I sanningen står han icke" (Joh 8:44). Det ord som översatts med "står" beskriver ett tillstånd som är resultatet av en handling. Vad Jesus egentligen säger är följaktligen att djävulen "inte har ställt sig i sanningen". Han har med andra ord en gång i tidernas begynnelse ställts inför - och gjort - ett val. Valet gällde om han ville lyda Gud eller gå sin egen väg. Han valde det sistnämnda. Han valde att trotsa Gud. Han revolterade mot sin skapare - vägrade följa Guds vilja:

"Du strålande stjärna, du gryningens son... Du sade i ditt hjärta: 'Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron... Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste'" (Jes 14:12-14).

Lucifer blev Guds fiende. Därmed förvandlades han från en "ljusbringare" till Guds fiende eller "motståndare" - och det blev också hans hebreiska namn: satan. Dessutom drog han med sig flera änglar i upproret mot Gud. Upp 12:4 har tolkats som att det var en tredjedel av änglarna på jorden som drogs med i Lucifers ("den röda draken") uppror mot Gud.

"Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken... han som kallas Djävul och Satan... han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom" (Upp 12:7-9).

"Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet: djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort" (Upp 12:12).

Sedan dess har Satan kallats "denna tidsålders Gud" (2 Kor 4:4), "denna världens furste" (Joh 12:31, 14:30 och 16:11) och "fursten över luftens härsmakt" (Ef 2:2) som "förför hela världen" (Upp 12:9).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Lucifer och Satan - vad betyder djävulens två namn?
Det sägs att djävulen först hette Lucifer och sedan blev Satan när han gjorde uppror mot Gud. Men ordet 'Lucifer' finns inte någonstans i bibeln. Varifrån kommer det namnet och betyder det och 'Satan' någonting speciellt.

Vem är Belsebub?
Belsebub. Är det djävulens namn - eller är det en annan ond andevarelse?

Är satan mäktigare än Gud?
Djävulen framställts ofta som om han vore jämbördig med, eller till och med starkare än, Gud.

Var finns satan?
Är djävulen en sorts halvmänniska med horn, bockfötter, svans och eldgaffel som bor i ett brinnande underjordiskt helvete och ägnar sina dagar åt att plåga fördömda syndare.

Älskar Gud djävulsdyrkare?
Det sägs ju att Gud och Jesus älskar alla människor. Innebär det att han älskar satanister och djävulsdyrkare också?

Kan djävulen bota sjukdomar?
Säger bibeln något om huruvida djävulen kan ge människor kraft att bota sjukdomar genom healing och så vidare eller om det är Gud som gör det?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...