Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Lucifer och satan - vad betyder djävulens två namn?

Fråga: Jag har läst att djävulen först hette Lucifer och sedan blev Satan när han gjorde uppror mot Gud. Men jag hittar inte ordet "Lucifer" någonstans i bibeln. Varifrån kommer det namnet och betyder det och "Satan" någonting speciellt. (K.G.)

Svar: Det latinska ordet lucifer (en sammansättning av orden lux och ferre, som ordagrant översatt blir "ljusbringaren") användes ursprungligen som beteckning på "morgonstjärnan", dvs Venus, som ju lyser väldigt starkt på himlen och förebådar gryningen, dvs "bringar ljus". Den hebreiska motsvarigheten är ordet heylel.

I bibeln kallas ofta änglarna för "stjärnor" (Job 38:7 och Luk 2:13), och även Kristus benämns på flera ställen "morgonstjärnan" (2 Pet 1:19 och Upp 2:28 och 22:16).

Jesaja 14:12 berättar i liknelseform om hur en av av de mest strålande ärkeänglarna satte sig upp mot Gud. På hebreiska beskrevs alltså denna ängel som en heylel, en "ljusbringare" eller "strålande morgonstjärna", och när den illyriske kyrkofadern Hieronymus (347-420) översatte Gamla testamentet till latin använde han naturligtvis det latinska ordet lucifer som översättning av heylel.

När andra översättningar tillkom användes ofta Hieronymus översättning som utgångspunkt, och medan man i vissa översättningar översatte ordet lucifer till det egna språket, behöll andra det latinska ordet som då kom att uppfattas som ett egennamn: Lucifer.

Inom den kristna traditionen har det här ordet levt kvar som ett egennamn fastän det snarare är en beskrivning av vad djävulen var innan han satte sig upp mot Gud. Det gäller även benämningen "satan", som är ett hebreiskt ord som betyder "motståndare" eller "åklagare" och beskriver vad djävulen blev.

När man säger att Lucifer blev satan handlar det alltså inte om någon sorts byte av egennamn, utan om en förändring av karaktär, personlighet och beskrivning. Det handlar om att en av ärkeänglarna blev Guds motståndare, dvs han förvandlades från härligt strålande "morgonstjärna" (lucifer) till "motståndare" (satan).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Gud, satan och Jobs bok
Satan blev ju utkastat från himlen, till jorden. Hur kommer det sig då att han i Job 1:6 är bland gudasönerna i himlen?

Har inte Jesus besegrat satan?
Kristna brukar säga att Jesus genom sin död på korset har fullständigt besegrat djävulen. Men i verkligheten det ser ut tvärtom!

Satan - världshärskare?
Är Djävulen världens härskare? Jehovas vittnen hävdar det.

Vem är Belsebub?
Är Belsebub ärkeängeln Satans förfader eller vem är Belsebub?

Vad betyder Guds namn?
Vilket är den korrekta översättningen av Guds namn, JHVH?

Vad var Jesu riktiga namn?
Varför har Yeshuas namn översatts från hebreiska till svenska, 'Jesus'? Namnet Adam har ju inte översatts utan är väldigt nära det hebreiska orginalet.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...