Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Gud, satan och Jobs bok

Fråga: Satan blev ju utkastat från himlen, till jorden. Hur kommer det sig då att han i Job 1:6 är bland gudasönerna? Är satan i himlen? Och satan var ju också skapad av Gud precis som änglarna, alltså en gudason. Hur kan han då plötsligt inte vara en son längre, även om han kastades till jorden? (E.P.)

Svar: Jobs bok inleder den avdelning i Gamla testamentet som kallas "de poetiska böckerna". Den tillhör således samma kategori som Höga visan, Predikaren, Ordspråksboken, Klagovisorna och Psaltaren. Jobs bok räknas allmänt till ett av antikens stora litterära mästerverk och betraktas som det mest högtstående poetiska verket inom israeliternas vishetsdiktning.

Jobs bok är alltså inte någon "dokumentär" skildring, utan en dikt. Men det är en uttrycksfull, dramatisk dikt med ett stort och djupt budskap.

Vem som skrivit boken är okänt. En del bibelkännare, både judiska och kristna, menar att Moses är författaren, men förmodligen skrevs den omkring 500-talet f Kr. Det finns emellertid inget som tyder på annat än att Job varit en verklig person som levde någon gång under patriarktiden, dvs mellan Abraham och Moses. Bokens författare placerar också Jobs liv i den tid då änglar var verksamma bland människorna och då Gud, representerad av Herrens ängel, stundom steg ner på jorden i stormvinden, åt och drack med Lot, brottades med Jakob, visade sig för Moses i den brinnande busken och på Sinais berg - och talade ansikte mot ansikte med Satan.

Job tycks ha varit en i allas ögon rättfärdig och mycket respekterad man med stora förmögenheter i boskap och gröda och en stor familj på tio barn. Men han drabbas av flera svåra tragedier. Han förlorar alla sina barn och ägodelar och drabbas av en svår, vanställande sjukdom.

Job kan inte förstå hur Gud kan tillåta att alla dessa lidanden drabbar honom. Hans vänner menar att han måste vara en syndare - men själv ser han sig som alltigenom rättfärdig. Slutligen finner han vägen ut ur det tvivel som hans vänner har väckt och inser att Gud är större och underbarare än han kan fatta. Han inser att Gud ser längre än någon människa - och vet bäst.

Antagligen var Jobs öde välbekant och hans grubblerier och samtal med sina vänner rörande de tragedier som drabbat honom levde kvar som en djup och tänkvärd berättelse om människans till synes orättvisa och meningslösa lidanden.

Några sekler före vår tideräknings början inspireras så en okänd författare att skriva ner berättelsen om Job. Han gör det i diktens form och resultatet blir en poetisk beskrivning av hur en människa trots sin totala förnedring vägrar att överge sin förtröstan på Gud.

När boken börjar är det med en scen som författaren låter utspelas i jordens närhet, men i en andlig dimension, utanför tid och rum, där en skara andevarelser möter Skaparen. Där finns inte bara Guds trogna änglar, utan även hans motståndare satan (ordet betyder "motståndaren" eller "anklagaren") som en gång tillhörde "gudasönernas" skara som ängeln Lucifer, men som på grund av sitt uppror och motstånd mot Guds vilja förvisats ner till jorden...

Det tänkta samtalet mellan Gud och hans skapade andevarelser, bokens prolog och epilog, syftar till att utgöra fond och inramning till bokens huvudberättelse, dvs Jobs öde och hans och hans vänners försök att lösa det till synes meningslösa och orättvisa lidandets gåta. Och här, direkt i början av boken, får vi som läsare det slutgiltiga svaret på den gåtan. Vi får en förklaring till det drama som snart ska utspelas på bokens blad, något som inte ens aktörerna i berättelsen tillåts veta. Och på så sätt får vi ta del av Jobs och hans vänners tankar med facit i hand.

Och vad detta facit säger är att lidandet varken behöver bero på att den drabbade har syndat och följaktligen straffas genom lidandet (detta var en utbredd föreställning bland israeliterna) eller på att Gud är orättvis och straffar rättfärdiga människor. Det handlar nämligen inte bara om "oss och Gud". Det finns även en tredje faktor med i bilden - "denna världens herre". Motståndaren.

Ända sedan den första människan uppträdde på jorden har satans mål varit att hindra Gud från att uppnå sitt syfte med mänskligheten - att skapa sin avbild. Satans mål är att genom sitt inflytande och genom att utnyttja våra mänskliga svagheter få oss att ifrågasätta Gud, tvivla på hans ord, tvivla på meningen med att leva efter Guds vilja - och slutligen överge Honom.

Men facit säger också att satans makt är begränsad. Gud har den yttersta makten och satan har inte har mer makt än Gud tillåter. Gud kan säga: "Hit, men inte längre!" Och följaktligen har Gud vänt satans inflytande över människan till ett redskap i sitt skapande av sin avbild...

För att vi ska kunna bli Guds likar, Guds avbilder, måste vi välja att följa honom. Då måste vi kunna stå emot alternativet, Guds motsats, kärlekens motsats. Därför låter Gud oss leva i en värld där satan är herre. Därför låter Gud "motståndaren" utmana och pröva oss och fresta oss, och hans försök att få oss att svika Gud när vår tro inte längre tycks gagna oss, när vi känner oss orättvist behandlade, när frågorna staplar sig och fyller oss med tvivel, när vi drabbas av lidande och tragedier trots att vi gör allt för att följa Guds vilja, blir till en prövning av vår tro, vår vilja och vår trofasthet. Därför bli vår tillvaro på jorden en skådeplats för en ständig kamp mellan gott och ont där människor utan egen förskyllan blir offer och drabbas. Och i boken är det Jobs tro som sätts på prov på detta sätt.

Även om boken inleds med en änglakonferens handlar det alltså inte om någon faktisk rapportering från en konkret händelse då Gud och änglarna träffades. Att läsa inledningskapitlen som en geografiskt och historiskt exakt beskrivning av ett möte mellan Gud och änglar är lika absurt som att läsa skapelsehymnen i Första Mosebok som en vetenskaplig redovisning av jordens och livets uppkomst - och sedan kritisera den för att inte vara vetenskapligt korrekt - när den i själva verket aldrig varit avsedd att vara någon vetenskaplig beskrivning, utan ett poetiskt vittnesbörd om Guds storhet och skapelseverk.

Samma sak gäller Jobs bok. Den har aldrig framställts som någon historisk skildring, utan som ett gudomligt inspirerat episkt drama som syftar till att i poetisk form ge svaret på den tidlösa frågan: "Varför drabbas vi människor - såväl onda som goda - av till synes meningslösa tragedier?" Om vi läser den som något annat går vi miste om dess verkliga budskap och förstår aldrig Guds svar.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Satan i judendomen
Är det sant att satan inte nämns så mycket i GT, om inte alls? Visste folket att satan fanns?

Var satan god från början?
Säger bibeln att djävulen var en god ängel från början och att han sedan blev den onde Lucifer?

Är judarna djävulens barn?
Har det judiska folket djävulen till far, som det står i Joh 8:44?

Var finns satan?
Är djävulen en sorts halvmänniska med horn, bockfötter, svans och eldgaffel som bor i ett brinnande underjordiskt helvete och ägnar sina dagar åt att plåga fördömda syndare?

Lucifer och satan - vad betyder djävulens två namn?
Det latinska ordet 'lucifer' (en sammansättning av orden lux och ferre, som ordagrant översatt blir 'ljusbringaren') användes ursprungligen som beteckning på 'morgonstjärnan', Venus.

Förgör djävulen själen i helvetet?
Vem är det Jesus syftar på när han säger att vi ska "frukta honom som kan förgöra både kropp och själ i helvetet". Satan eller Gud?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...