Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Vad är "Sion" för något?

Fråga: I psalmer och så sjunger man ibland om 'sion'. Vad är det för något? (E.K.)

Svar: Ursprungligen var Sion beteckningen på ett berg där den kanaaneiska staden Jebus låg. Efter att omkring år 1000 f Kr ha erövrat berget och staden, lät den israelitiske kungen David uppföra sitt palats på berget Sion (2 Sam 5:6-9), något som i Psaltaren beskrivs med orden:

"Jag själv har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg" (Ps 2:6)

Senare lät David även föra dit den heliga förbundsarken (2 Sam 6:17). När den under Salomos regeringstid flyttades till tempelområdet på Moria berg, kom även det att räknas till "Sion".

Eftersom förbundsarken associerades med Guds närvaro (2 Mos 25:22 och 3 Mos 16:2), talade man allmänt om Sion som platsen där Herren hade sin boning, den plats varifrån hjälp, välsignelse och frälsning skulle komma (Ps 9:11, 14:7, 20:2 och 50:2).

Så småningom blev beteckningen Sion liktydigt med hela Jerusalem, "Guds heliga stad". Uttrycket "dottern Sion" (Jes 1:8) syftade på staden och dess invånare, och kunde även stå för hela Juda rike (Jes 10:24) och förbundsfolket som helhet (Jes 51:16).

Det är för övrigt i "Herrens hus" på Sions berg som Messias enligt Bibeln kommer att ha sitt högkvarter efter sin återkomst till jorden och upprättande av "Guds rike" (det som kristna bett om i 2000 år i bönen "Fader vår": "Må ditt rike komma...". Från Jerusalem kommer Messias att regera över världens övriga nationer (Jes 2:2 och Ps 22:29).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jerusalem - en judisk eller muslimsk stad?
Är det Guds folk eller muslimerna som har rätt till Jerusalem? Säger inte Bibeln att Jerusalem är judarnas stad?

Vem var prästkonungen Melkisedek?
Vem var/är Melkisedek? Vilka olika teorier finns om honom? Är Melkisedek en speciell budbärare från Gud eller bara Jesu föregångare eller kanske rent av Jesus själv?

Templet i Jerusalem
Vet man hur templet såg ut där Jesus bars fram som liten, där han förvånade de skriftlärda när han var 12 år och där han drev ut handlarna och penningväxlarna?

Varför greps Jesus?
Varför beslutade man sig för att gripa Jesus just vid påsken? Han hade ju varit verksam i flera år och det borde väl ha funnits många lämpligare tillfällen.

Vem eller vad är 'dotter Sion'?
Skulle vilja veta vem eller vilka syftas det på i psalmer om dotter sion och sions dotter som vi sjunger i kyrkorna på advent? Skulle vilja ha en liten historia om detta.

Konflikten Palestina och Israel - vad är rätt?
Gång på gång i samband med konflikten mellan Israel och Palestina hör man talas om 'guds löften' till Israel och om judarnas 'bibliska rätt' till landet. Men vilka är de här gudomliga löftena, vad står det egentligen i Bibeln och vad har det för relevans till situationen i Israel i dag?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...