Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Jesu släktingar

Fråga: Hade Jesus några släktingar och vet man isåfall vad som hände med dem? (P.E.)

Svar: Bibeln berättar inte så mycket om Jesu släktingar, men med lite letande kan man i alla fall få fram följande:

Jesu mor Maria var av allt att döma kusin till Johannes döparens mor Elisabeth, vilket innebär att Jesus och Johannes var sysslingar. Johannes avrättades av Herodes Antipas strax efter det att Jesus inlett sin predikoverksamhet.

Jesu far, Josef, dog sannolikt innan Jesus inledde sin offentliga verksamhet, för han finns inte omnämnd över huvud taget efter besöket i Jerusalem när Jesus var 12 år.

Jesus fick minst sju syskon - fyra bröder och åtminstone tre systrar (Matt 13:54-56). Vad systrarna hade för inställning till hans verksamhet framgår ingenstans, men det framgår klart av Nya testamentets evangelier att hans bröder inte trodde på att han var den utlovade Messias (Joh 7:5). Förmodligen gällde det även systrarna.

Evangelisten Markus berättar att i början av Jesu verksamhet, när han just hade börjat samla lärjungar och framträda offentligt, menade hans familj helt enkelt att han hade blivit galen. Men efter det att deras bror avrättats av den romerska ockupationsmakten anklagat för att ha utgett sig för att vara judarnas blivande konung, skulle familjens inställning komma att förändras dramatiskt!

Några dagar efter avrättningen fick de höra att Jesu lärjungar hade funnit hans gravkammare öppen och tom. Men inte bara det. Han hade sökt upp dem, pratat med dem och ätit tillsammans med dem. Och en av dem som träffat honom var hans egen bror Jakob (1 Kor 15:7).

Det rådde alltså inte minsta tvekan om att han levde!

Nu anslöt sig både Maria och Jesu bröder (kanske rentav alla syskonen, möjligen med något undantag) till Jesu lärjungar. Det innebär att de med största säkerhet träffade honom flera gånger då han under närmare en och en halv månad fortsatte att undervisa lärjungarna om det kommande Gudsriket.

Jakob - som fick tillnamnet "den rättfärdige" på grund av sin stränga lydnad mot Guds lag - utsågs senare till ledare för den första gruppen Jesustroende i Jerusalem, sedan aposteln Petrus flytt från staden. Han ledde det första apostlamötet i Jerusalem omkring år 50 då man diskuterade frågan om de ickejudiska Jesustroende skulle vara tvungna att följa alla föreskrifter i den mosaiska lagen (Apg 15:13).

Jakob lynchades omkring år 65. Enligt en utsaga störtades han ner från templet, stenades och dödades genom att man slog honom i huvudet med en stör. Ett av hans brev, adresserat till "de tolv stammarna som bor kringspridda bland folken", finns bevarat och ingår i Nya testamentets skrifter.

Jakob efterträddes som ledare för Jerusalemförsamlingen av två andra släktingar till honom och Jesus, först en kusin vid namn Simon (enligt kyrkohistorikern Eusebius son till Jesu farbror Klopas) och 40 år senare - sedan denne förråtts, gripits, torterats och avrättats under de förföljelser som beordrades av den romerske kejsaren Domitianus - en släkting vid namn Justus.

En annan av Jesu bröder, nämligen Judas, var också aktiv inom den Jesustroende gruppen i Jerusalem. Om honom vet vi inte mycket mer än att han var gift och hade barn. Även ett brev som han skrev bevarades av den kristna församlingen och kom slutligen att ingå i Bibelns Nya testamente.

Några säkra uppgifter om vad som hände med Maria finns inte, vare sig i Bibeln eller några andra tillförlitliga historiska källor, men strax före sin död bad Jesus sin lärjunge Johannes ta hand om henne (Joh 19:25-27). Ingenting tyder på annat än att Johannes lydde Jesu önskan och det är följaktligen möjligt att hon följde med honom till Efesos där han under flera år var församlingsföreståndare. Enligt traditionen dog hon emellertid omkring år 50 och begravdes i Efesos eller Jerusalem.

Bland de sista av Jesu släktingar som vi vet något om är några barnbarn till Jesu bror Judas som fanns bland dem som fördes inför kejsar Domitianus därför att de vägrat svära den officiella eden och räknade sig som Davids ättlingar, vilket kunde betyda upprorstendenser.

Historikern Eusebius (263-340) berättar att Domitianus slog fast att de var fullständigt harmlösa människor, som förtjänade sitt livsuppehälle med sina händers arbete, och därför försatte han dem på fri fot igen. De levde ända till kejsar Trajanus tid (98-117).

Slutligen ska nämnas den siste judiske församlingsföreståndaren i Jerusalem, ca 148-149, Judas Kyriakos (inte att förväxla med en namne som levde på 300-talet), som också var ättling till Jesu bror Judas.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Fanns det flera Jakob?
I Apostlagärningarna 12 står det att Jakob dödas med svärd, men längre fram säger Petrus att de skall berätta för Jakob om flykten från fängelset. Var det en annan Jakob?

Vem författade Jakobs brev i Bibeln?
Det är ingen tvekan om att Jakob bättre än någon annan visste vad det innebär att leva som en verklig kristen.

Visste Döparen vem Jesus var?
Varför frågade Johannes Jesus om han var den som skulle komma, dvs Messias? När han döpte Jesus innan så visste han ju vem han var.

Den första kristna församlingen
Finns det några bra ställen i Bibeln, förutom Apostlagärningarna, där man kan läsa om den första kristna församlingen?

Vad hände med de första kristna?
När romarna krossade Jerusalem år 70 var de flesta av de ursprungliga medlemmarna troligen redan döda. De som fortfarande levde flydde till ökenstaden Pella i Jordanien.

Var Jesus verkligen släkt med kung David?
Om någon utgav sig för att vara, eller påstods vara, Messias så måste han också vara en ättling till David.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...