Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Stämmer Bibelns släktregister?

Fråga: Hur mycket kan man lita på Bibelns släktregister? De ger åtminstone mig ett ganska otillförlitligt intryck och de stämmer dåligt överens där de förekommer på olika ställen. (J.B.)

Svar: I Israel fördes släktregister med stor omsorg och de förvarades som dokument av stort värde både för folket och den enskilde. Förutom många privata familjelängder, hade judarna offentliga släktregister, som exempelvis Bibelns krönikörer hade tillgång till när de sammanställde sina släkttavlor. Dessa offentliga register existerade uppenbarligen fram till Jerusalems förstörelse år 70.

Till formen kan ett släktregister ange släktleden antingen i nedåt- eller uppåtstigande linje. Innehållsmässigt kan det röra sig om släktregister för individer, släkter, stammar eller hela folk och nationer.

För övrigt är det närmast en regel att de släkttavlor som presenteras i Bibeln bara är utdrag ur fullständiga register, som antingen var upptecknade i en särskild bok (1 mos 5:1 och Neh 7:5) eller ingick i någon historisk krönika (1 Krön 9:1 och 2 Krön 12:15). De bibliska släktregistren var alltså aldrig avsedda att vara kompletta, utan Bibelns författare tog med de personer som man ansåg vara väsentliga för sammanhanget och utelämnade de släktled som var av mindre betydelse.

Likaså är det viktigt att komma ihåg att när man använde ordet "fader" eller "son", så var syftet snarare att betona den arvsrättsliga aspekten än den fysiska härkomsten. "Son" kunde således även betyda någon avkomling i senare släktled, och "far" kunde vara exempelvis en stamfader.

Jesus talar ju till exempel om de troende som "Abrahams barn", och Daniel omnämner Nebukadnessar som Belsassars far (med vilket han menar att Nebukadnessar var Belsassars företrädare på tronen).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Det fattas namn
I Matteus står Jesus släktavla skrivet och ska enligt texten ge tre listor med fjorton namn vardera, men den sista listan innehåller bara 13 namn inklusive Jesus namn.

Är det bara 6000 år sedan skapelsen enligt Bibeln?
Varifrån kommer åsikten bland många troende att människan och jorden inte skulle ha funnits mer än 6000 år. Är det någonting som står i Bibeln?

Jordens ålder enligt Bibeln
Hur gammal är vår jord enligt Bibeln? Var står det? Finns det några vetenskapliga dokument som styrker Bibelns ord i denna fråga?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...