Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Jesu släkttavla i Matteus evangelium

Fråga: I Matteus första kapitel står Jesus släkttavla skriven och ger tre listor med fjorton namn (Matt 1:17) i varje lista, men den sista listan innehåller bara 13 namn inklusive Jesus namn. Kan du förklara det här problemet? (E.A.)

Svar: När man gjorde släktregister av det här slaget, så var ofta inte avsikten att åstadkomma några fullständiga släktregister, utan att visa på ett släktskap. Att A "födde" B innebär att B är en avkomling till A, men behöver inte innebära att B är barn till A. I det här fallet tycks det emellertid vara så att ett namn helt enkelt fallit bort - troligen vid någon kopiering av evangeliet. Om man läser i1 Krön 3:15-16 kan man nämligen se att den Josia som nämns i Matt 1:11 inte var far utan farfar till Jekonja, trots att denne nämns direkt efter honom. Däremellan fanns nämligen en Jojakim.

Det innebär att denne Jojakim egentligen avslutar den andra gruppen på 14 namn, och att följaktligen den tredje gruppen börjar med Jekonja. Och då blir det mycket riktigt 14 generationer i var och en av grupperna:

Abraham > Isak > Jakob > Juda > Peres > Hesron > Ram > Amminadab > Naheson > Salmon > Boas > Obes > Isai > David

Salomo > Rehabeam > Abia > Asa > Josafat > Joram > Ussia > Jotam > Ahas > Hiskia > Manasse > Amon > Josia > Jojakim

Jekonja > Sealtiel > Serubbabel > Abihud > Eljakim > Assur > Sadok > Jakim > Eliud > Eleasar > Mattan > Jakob > Josef > Jesus

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var Jesus verkligen släkt med kung David?
Josef var ju inte Jesus (biologiska) pappa, men varför säger man då att Jesus var släkt med kung David - som fanns på Josefs sida?

Jesu släktingar
Hade Jesus några släktingar och vet man isåfall vad som hände med dem?

Var Jesus släkt med Abraham?
Var Jesus släkt i rakt nedstigande led med Abraham som man läst eller hur ligger det till? Har det forskats också om det fanns/finns efterkommande, om Jesus hade syskon?

Johannes och Johannes
Johannes döparen var en släkting till Jesus, som var verksam en tid före Jesus och även döpte honom.

Vem författade Jakobs brev i Bibeln?
Vilken Jakob var det som skrev Jakobs brev i Nya testamentet?

Stämmer Bibelns ssläktregister?
Hur mycket kan man lita på Bibelns släktregister? De ger åtminstone mig ett ganska otillförlitligt intryck och de stämmer dåligt överens där de förekommer på olika ställen.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...