Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Var Jesus släkt med Abraham?

Fråga: Var Jesus släkt i rakt nedstigande led med Abraham som man läst eller hur ligger det till? Har det forskats också om det fanns/finns efterkommande, om Jesus hade syskon? (C.H.)

Svar: Eftersom Abraham var stamfader för hela Israels folk innebär det ofrånkomligen att alla medlemmar av de 12 stammarna var ättlingar i rakt nedstigande led från honom (även om de sinsemellan, efter några generationer, befann sig släktmässigt långt från varandra "i sidled").

Jesus fick minst sju syskon - fyra bröder och åtminstone tre systrar (Matt 13:54-56). Alla bröderna (och kanske rentav alla syskonen, möjligen med något undantag) anslöt sig till Jesu lärjungar. Jesu bror Jakob utsågs senare till ledare för den första församlingen i Jerusalem.

Jesu bror Judas gifte sig (vilket säkert också de övriga syskonen gjorde) och fick barn och barnbarn. Dessa barnbarn finns omnämnda bland dem som drabbades av förföljelserna av de kristna under den romerske kejsaren Domitianus tid, i början av 80-talet.

Domitianus antog titeln "Mästare och gud" och yrkade på att folk skulle svära den officiella eden "vid kejsarens ande". Sådana krav kunde varken de kristna eller judarna gå med på.

Bland dem som fördes inför kejsaren, eftersom de räknade sig som Davids ättlingar och detta kunde betyda upprorstendenser, fanns Judas barnbarn. Domitianus slog emellertid fast att de var fullständigt harmlösa människor, som förtjänade sitt livsuppehälle med sina händers arbete, och därför försatte han dem på fri fot igen. De levde ända till kejsar Trajanus (98-117) tid.

Den siste av Jesu släktingar som vi vet någonting om var Judas Kyriakos (inte att förväxla med en namne som levde på 300-talet) som var församlingsföreståndare i Jerusalem ca 148-149. Även han var en ättling till Jesu bror Judas.

Två brev som skrevs av Judas och Jakob bevarades inom församlingen och ingår i dag i den del av Bibeln vi kallar Nya testamentet.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var Abraham jude?
Abraham kom ju från Ur i Kaldéen. Fanns det judar där?

Var Jesus verkligen släkt med kung David?
Josef var ju inte Jesus (biologiska) pappa, men varför säger man då att Jesus var släkt med kung David - som fanns på Josefs sida?

Vem var Jesu farfar?
Vem var egentligen Jesus farfar? Det står ju olika i Matteus och Lukas.

Den första kristna församlingen
Finns det några bra ställen i Bibeln, förutom Apostlagärningarna, där man kan läsa om den första kristna församlingen?

Guds löfte till Abraham
"Herren" lovade Abraham och hans avkommor nuvarande Israel. Vad finns det för bevis på det utom hans egen berättelse till avkomman?

Judarna och Messias
Hur kommer det sig att just judarna är så ovilliga att acceptera Jesus? Han var ju trots allt själv jude och judarnas heliga skrift talade ju om den kommande Messias.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...