Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Vem var Jesu farfar?

Fråga: Vem var egentligen Jesus farfar? Det står ju olika i Matteus och Lukas. (S.L.)

Svar: Matteus redogör för Jesu släkt från Abraham (det judiska folkets anfader) via David (den judiske kungen som Gud ingick det davidiska förbundet med). Detta visar att Jesus är av Abrahams och Davids ätt, men däremot säger inte Matteus att Jesus är Josefs biologiska son - bara att han tillhör den messianska ätten genom Josef. Han är ju Josefs son i juridisk mening.

I Matt 1:16 säger Matteus faktiskt: "... Mattan [blev far] till Jakob och Jakob till Josef, Marias man; av henne föddes Jesus som kallas Kristus."

Det ord som här översätts med "blev far till" (Bibel 2000) eller "födde" heter på grundspråket gennao och betyder egentligen "blev upphov till" eller "fick ättlingen". Det behöver således inte alls handla enbart om en persons son när det står att A "blev far till" B, utan B kan lika gärna vara hans sonson eller sonsons son. Det innebär att uteslutna namn i den släkttavla som Matteus presenterar inte utgör någon sorts "motsägelser".

Det är närmast en regel att de släkttavlor som presenteras i bibeln bara är utdrag ur fullständiga register, som antingen var upptecknade i en särskild bok (1 mos 5:1 och Neh 7:5) eller ingick i någon historisk krönika (1 Krön 9:1 och 2 Krö 12:15). De bibliska släktregistren är alltså aldrig avsedda att vara kompletta, utan de bibliska författarna har tagit med de personer som de ansett vara väsentliga för sammanhanget. Man utelämnade helt enkelt de släktled som var av mindre betydelse.

I den sjuttonde versen påpekar Matteus för övrigt själv att hans släkttavla inte är komplett, utan att antalet släktled som han räknar upp är "från Abraham till David fjorton led, från David till fångenskapen i Babel fjorton led och från fångenskapen i Babylon till Kristus fjorton led". Matteus har alltså tagit med 14 av de viktigaste personerna i varje grupp.

Läkaren Lukas var en omsorgsfull historiker som noga undersökte allt från början rörande Jesu liv (Luk 1:1-4). I den släkttavla han presenterar uppges att Josefs far hette Eli Han redogör för Jesu förfäder från Adam till Maria via Natan, i stället för Salomo som Matteus nämner i Josefs släkttavla.

Enligt Talmud (den samling judiska skrifter som tillsammans med Gamla testamentet utgör den ortodoxa judendomens rättesnöre) var Maria dotter till en man vid namn Eli. Det släktregister som Lukas presenterar visar följaktligen Jesu härstamning på mödernet (Marias släkt) med utgångspunkt från hans morfar, Eli. Omnämnandet av Josef är därför här endast parentetiskt, då han framställs som den "som man menade" var Jesu far, dvs (svär)son till Eli (Luk 3:23).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var Jesus verkligen släkt med kung David?
Josef var ju inte Jesus (biologiska) pappa, men varför säger man då att Jesus var släkt med kung David - som fanns på Josefs sida?

Judarna och Messias
Judarna i allmänhet har aldrig kunnat se Jesus som uppfyllelsen av de gammaltestamentliga profetiorna om den kommande gudakonungen.

Var Abraham jude?
Abraham kom ju från Ur i Kaldéen. Fanns det judar där?

Stämmer bibelns släktregister?
De släkttavlor som presenteras i bibeln är bara utdrag ur fullständiga register.

Hette Jesus 'Kristus' i efternamn?
Varifrån kommer namnet 'Kristus'? Hette Jesus så i efternamn?

Jesu släkttavla i Matteus evangelium
I Matteus evangelium finns Jesus släktavla, och det står att den omfattar tre listor med vardera fjorton namn. Varför innehåller då den tredje listan bara 13 namn?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...