Joppe
Staden Joppe (numera Jaffa) vid Medelhavet var en mycket gammal stad som först på 100-talet f Kr erövrades av judarna och blev deras viktigaste hamnstad. Då Petrus bodde hos garvaren Simon i Joppe och gick upp på dennes tak för att be, gav Gud honom en uppenbarelse som visade honom att evangeliet gällde alla människor - även dem som judarna betraktade som "orena": Apg 10:9-28.

Copyright © Allt om bibeln - www.alltombibeln.se