Kanas brunn
"Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier; vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sade: 'Fyll kärlen med vatten', och de fyllde dem till brädden" (Joh 2:6-7). Det vattnet kom från denna brunn, byns enda.

Copyright © Allt om bibeln - www.alltombibeln.se