Följ Bibelfrågan på Facebook

Citerade Jesus Gamla testamentet fel?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Att David bad just Ahimelek om mat och vapen berodde förmodligen på att det var honom han träffade - eller på att han sedan tidigare visste att han kunde räkna med prästens hjälp.

Fråga: I Mark 2:25 säger Jesus att "översteprästen Evjatar" gav David skådebröden. Men det var Ahimelek som var präst, inte Evjatar, som var son till Ahimelek och därför inte överstepräst. I 1 Sam 22:21 rapporterar Evjatar till David att Saul lät mörda alla herrens präster. Eftersom Evjatar fortfarande är vid liv, är det sannolikt att han inte ens var präst. Evjatar är heller ingenstans omnämnd som överstepräst och det faktum att David handlade sitt ärende med Ahimelek, är redan det bevis för att Ahimelek innehade ansvaret och alltså var överstepräst. (R.G.)

Det bodde sammanlagt 86 (åttiosex) präster i präststaden Nov. Ahimelek var mycket riktigt en av dem, men enligt Jewish Encyclopaedia var det var hans son Evjatar som var överstepräst - precis som Jesus säger. Evjatar var den ende som lyckades undkomma när kung Saul lät avrätta alla prästerna som straff för att Ahimelek hjälpt David och hans män.

Efter att ha flytt undan Sauls styrkor anslöt sig Evjatar till David. Han hade då med sig sin efod, dvs sin prästdräkt, och senare utnämnde även David honom till sin överstepräst, en tjänst som han innehade tills han ersattes av Saddok.

Att David bad just Ahimelek om mat och vapen berodde förmodligen bara på att det var Ahimelek han träffade - eller på att han sedan tidigare visste att han kunde räkna med prästens hjälp. Skådebröden hade redan legat i tabernaklet (1 Sam 21:6) en vecka och bytts ut mot nybakat bröd (vilket gjordes varje sabbat), och det var inte översteprästen som skötte den saken utan olika präster enligt ett rullande schema. Vnligtvis fördelades sedan det veckogamla brödet mellan prästerna.

Eftersom brödet var heligt (helgat åt Gud) fick inte den som skulle äta det vara rituellt oren, varför Ahimelek förhörde sig noga med David om huruvida hans anhängare haft sex den dagen, eftersom de isåfall skulle ha ansetts orena. 

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur kan det finnas fel i bibeln?
Kan det finnas fel i bibeln trots att den själv säger varje bok är inspirerad av Gud?

Varför läser kristna mest Nya testamentet?
Gamla testamentets profeter talar om att Gud en dag skulle sända en ’Messias’ som skulle förvandla hela världen till ett Guds rike.

Gamla testamentet - ett plagiat?
Många gamla traditioner, som berättade om händelser i det som redan då var en svunnen forntid, exempelvis syndafloden, var spridda i hela området öster om Medelhavet långt före den babyloniska fångenskapen.

Vem satte ihop bibeln?
Enligt en solid judisk tradition var det den skriftlärde Esra som slutligen samlade och ordnade det Gamla testamentets böcker på 400-talet f Kr, efter återkomsten från fångenskapen i Babylon.

Arkeologin och människans ålder
Hur kan man förena arkeologiska fynden av hundratusentals år gamla skelett med bibelns skapelseberättelse?

Fel och motsägelser i bibeln
Visar inte motsägelserna i bibeln att den bara är människors skriverier och inte en ofelbar Guds ord?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.