Följ Bibelfrågan på Facebook

När ska alla uppstå?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Under tusen år är det de förvandlade troendes uppgift att utbreda Gudsriket tills det slutligen omfattar hela jorden.

Fråga: När ska alla människor uppstå? Uppstår alla på en gång eller har en del redan uppstått? (K.B.)

Enligt bibeln har ingen människa uppstått - mer än Jesus.

Bibeln talar om två uppståndelser. Den första äger rum då Messias kommer för att upprätta Guds rike här på jorden (1 Kor 15). De döda troende (de som har blivit omvända, "frälsta", i det här livet) uppstår då till evigt liv, och de troende som fortfarande lever förvandlas till evigt liv.

Enligt bibeln ska de sedan "vara präster och kungar" och tillsammans med Messias regera över resten av världen där alla andra människor fortfarande lever som vanligt (Upp 20:4). Under de följande tusen åren är det deras uppgift att utbreda Gudsriket tills det slutligen omfattar hela jorden.

Efter dessa tusen år, det som brukar kallas "Tusenårsriket", inträffar den andra uppståndelsen (Upp 20:5). Då uppstår alla de övriga döda, dvs alla de som inte kallats av Gud under tiden mellan Jesu verksamhet på jorden och fram till hans återkomst, miljarder människor som levt och dött genom alla årtusenden utan att ha fått någon möjlighet att välja om de skulle följa Gud eller inte. Men de uppstår inte till evigt liv, utan till vanligt fysiskt liv, för att liksom den "förstlingsskara" som uppstått tusen år tidigare få sin chans att välja - ett val som leder till evigt liv eller evig död (precis som för dem som har möjlighet att göra sitt val i dag).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Guds avbilder - hur då?
Vad menas med att vi ska bli "Guds avbilder"?

Lärjungarna och Guds rikes ankomst
Jesus lärjungar trodde ju uppenbarligen att han skulle uppfylla Messias uppgift där och då. Varför sa han inte att Gudsriket var något som hörde framtiden till i stället för att säga att det väntade "precis runt knuten"?

Jesu återkomst och uppryckandet
Vad innebär ”uppryckandet” och kan man utläsa någonting ur bibelns profetior eller Jesus eget ord när det kommer att hända?

Vad händer alla som tillhör andra religioner?
Om jag nu enligt nya Testamentet måste tro att Jesus är Guds son för att komma till Guds rike, hur går det då med alla andra människor? Alla andra människor vilkas religioner har ett minst lika kärleksfullt budskap som vårt kristna.

Vad är kristendomens livsmål?
Vad är själva meningen med livet för er kristna? Att leva här och sen dö och komma till himlen? Och sen då?

Vad händer efter döden?
Vad händer när man har dött ifall man är kristen och ifall man inte är det?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.