Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad betyder ordet 'amen'?

Bibelfrågan: Frågor och svar

I den gamla judiska tempelgudstjänsten användes ordet 'amen' aldrig, men däremot i synagogorna.

Fråga: När man ber en bön slutar man alltid med att säga "amen"? Varför gör man det? (M.R.)

Amen är ett hebreiskt ord som betyder "fast", "trovärdig", "sann", "säker", "pålitlig", "tillförlitlig" etc. På Gamla testamentets tid använde man ordet som en bekräftelse av ett löfte eller ett avtal. sedan dess har det i alla tider använts i det religiösa språket överallt där judendomen eller kristendomen har brett ut sig, och då exempelvis som ett instämmande, bekräftande, "svar" från församlingen efter en bön eller lovprisning.

I den gamla judiska tempelgudstjänsten användes ordet aldrig, men däremot i synagogorna - och följaktligen kom det också att användas vid de första Jesustroende judarnas sammankomster.

Använt i normalt tal som adverb betyder det "sannerligen", "i sanning". Jesus använde det ofta med den innebörden genom att inleda något viktigt uttalande med det ordet - för att understryka och betyga trovärdigheten i det han sa. Det finns mängder av ställen i evangelierna där Jesus börjar säga någonting med orden: "Amen säger jag er..." I det fjärde evangeliet är ordet alltid fördubblat: "Amen, amen, säger jag er..."

Dessutom är amen en av Jesu Kristi titlar.

"Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet" (Upp 3:14)

När Jesus förklarade för lärjungarna hur de kunde be till Gud (det exempel som senare har kommit att kallas "Fader vår" eller "Herrens bön") avslutade han med ordet "amen".

"Amen... Ja! Jag vet att det är sant! Må det bli som Du vill!"

När vi avslutar vår bön med ordet "amen" överlåter vi våra tankar och våra förhoppningar i Guds händer och bekräftar vår övertygelse om att han, som är sann och trofast, aldrig kommer att svika oss utan hela tiden är med oss och kommer att göra det bästa för oss.

(Men visst är det lite märkligt att vi avslutar de allra viktigaste samtalen i vårt liv - våra samtal med Gud - med ett ord, som de flesta av oss inte ens vet vad det betyder? Sannerligen... kanske borde vi säga det på svenska i stället...)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jesu bergspredikan
Så här återger en av Jesu lärjungar, tulltjänstemannen Levi Matteus, det som har kommit att kallas 'Bergspredikan'.

Doxologin som avslutar 'Fader vår'
Jag reagerade när jag såg att slutklämmen på ”Fader vår”, "Ty riket är ditt...", saknades i den gamla psalmboken 1697. Varifrån kommer det sista tillägget? När introducerades det, och av vem? I en modern nordtysk psalmbok finns slutklämmen med, så det kan inte vara något isolerat svenskt påhitt på 1800-talet. Vad säger vetenskapen om detta?

Trosbekännelsen
Jag skulle vilja veta mer om hur trosbekännelsen kom till och om det finns flera varianter av den.

Bön och bönesvar
Jag skulle vilja ha exempel på bibelställen i Nya testamentet som talar om bön och bönesvar.

Didache - De tolv apostlarnas lära
Didache (uttalas didaké) är ett kristet från omkring år 100 författat på grekiska, även kallat 'De tolv apostlarnas lära'.

Hur kan Gud höra alla böner?
I dag finns det sex miljarder människor i världen. Hur kan Gud höra alla människors böner?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.