Följ Bibelfrågan på Facebook

Doxologin som avslutar 'Fader vår'

Bibelfrågan: Frågor och svar

De avslutande orden i 'Fader vår' - 'Ty riket är ditt...' - fogades till bönen redan några decennier efter Jesu verksamhet.

Fråga: Jag reagerade när jag såg att slutklämmen på ”Fader vår”, "Ty riket är ditt...", saknades i den gamla psalmboken 1697. Varifrån kommer det sista tillägget? När introducerades det, och av vem? I en modern nordtysk psalmbok finns slutklämmen med, så det kan inte vara något isolerat svenskt påhitt på 1800-talet. Vad säger vetenskapen om detta? (M.B.)

Orden ”Ty riket...” kallas för en doxologi (grek doxologia = hyllningsord). Inom judendomen, den religion som Jesus, hans lärjungar och alla i den tidiga kristna gruppen (församlingen) tillhörde, var det brukligt att man avslutade böner med en sådan lovprisning, en kort hymnliknande vers som ärade Gud. Ett exempel finns i Davids bön i 1 Krön 29:10-13 i Gamla testamentet.

Men de här avslutande orden var inte något som Jesus gav som avslutning på sin framställning (Matt 6:9-13) av hur lärjungarna borde be. Praktiskt taget alla forskare är eniga om att den ursprungliga grekiska texten till Matteus evangelium innehöll inte avslutningsorden ”Ty riket är ditt...”. De finns inte med i de bästa och äldsta manuskripten, och nämns inte heller i de äldsta kommentarerna och utläggningarna av ”Herrens bön”. Inte heller finns orden med i parallelltexten i Lukas 11:4.

Däremot står det klart att doxologin tidigt fogades till bönen. Av ”Didache”, ”De tolv apostlarnas lära”, som är en kortfattad handbok från första århundradet för nyomvända Jesustroende, framgår att den användes som avslutning på Herrens bön redan under de första decennierna efter Jesu verksamhet.

Sannolikt var det så att när man inom den tidiga församlingen gjorde Jesu böneexempel till en regelrätt gemensam bön som användes i gudstjänsterna krävde den en avslutning. Det kändes otänkbart att avsluta bönen abrupt med hotet om prövningar och orden om den onde. Därför gjorde man enligt judisk sed ett avslutande tillägg, så att bönen avslutades med en lovprisning av Herren.

Till en början var säkert inte detta någon nedskriven, fastslagen avslutning, men när tron på Jesus som Messias så småningom alltmer tog formen av en ny religion - kristendomen - och Herrens bön blev en del av den formella liturgin inom den kristna kyrkan, kom doxologin att införas som ett tillägg i Matteus 16. När de grekiska skrivarna kopierade Skrifterna, fogade de ibland till doxologin till den ursprungliga evangelietexten ”Fader vår”. I äldre översättningar av bibeln, som gjordes innan man hade tillgång till de äldsta manuskript vi har i dag, hände det följaktligen att man tog med doxologin som en avslutning på Herrens bön i själva evangelietexten.

Numera utelämas orden ”Ty riket är ditt...” alltid och anges möjligen i en kommentar eller fotnot i bibeln. Däremot används den som en naturlig och självklar avslutning på ”Fader vår” både i gudstjänster och i enskild bön.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vade betyder ordet 'amen'?
När man ber en bön slutar man alltid med att säga "amen"? Varför gör man det?

Inleder Gud oss i frestelse?
Varför ber vi i 'Fader vår' att Gud inte ska inleda oss i frestelse? Det står ju i bibeln att Gud aldrig frestar någon.

Bör man be till Gud i ensamhet?
Jesus uppmanade sina lärjungar att prata med Gud så som man pratar med en nära vän, som man vet lyssnar och bryr sig.

'Fader vår' eller 'Herrens bön'
Jesu svar på lärjungarnas fråga hur de ska be finns på ett par ställen i bibeln, men mest komplett i Matt 6:9-13.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.