Följ Bibelfrågan på Facebook

Andedopet

De andliga gåvorna är något som Gud ger vid behov, men oftast är det inte tungotalets gåva som är till mest nytta

Fråga: Jag är frälst och har bett om att bli döpt i den Helige Ande i snart 72 år, men har ej fått svar. Vad gör jag? (W.)

Svar: Hur vet du att din bön inte besvarades redan första gången du bad om att bli döpt i den Helige Ande? Därför att du inte talat i tungor?

Faktum är att det finns otaliga andedöpta som inte talar i tungor, liksom det finns andedöpta som inte profeterar, botar sjuka, undervisar etc etc. Likväl har tungomålstalet för många kommit att bli det definitiva syn- och hörbara beviset på att en människa har blivit andedöpt. Det har till och med funnits en utbredd uppfattning att bara den som talat i tungor är andedöpt, dvs "verkligt" kristen.

Men sanningen är den att långt ifrån alla kristna har fått just tungotalets gåva. Och det var faktiskt något som Paulus betonade i ett av sina brev till församlingen i Korint:

"Kan alla vara apostlar? Eller profeter? Eller lärare? Kan alla göra under? Eller bota sjuka? Kan alla tala med tungor eller tolka sådant tal? Nej!" (1 Kor 12:29)

I sitt brev förklarade han att alla de troende hade blivit "döpta i en ande för att höra till en kropp [Kristus]", men att långt ifrån alla för den skull hade fått just gåvan att tala i tungor, utan att "hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta" (1 Kor 12:7).

De andliga gåvorna är något som Gud ger efter behov. Men oftast är det inte tungotalets gåva som är till mest nytta, utan någon annan av de många gåvor vi får genom den heliga Andens försorg, som exempelvis undervisningens gåva, tröstens gåva, gåvan att dela med sig, att vara en duktig ledare, att visa barmhärtighet (Rom 12:6-8), att meddela vishet, att meddela kunskap, att bota, att göra under eller att profetera (1 Kor. 12:8-11).

Alla de här olika gåvorna eller förmågorna är precis lika mycket värda, lika betydelsefulla - allt beroende på situationen och omständigheterna - och Gud ger oss dem efter behov. Så medan någon får förmågan att tala i tungor, får en annan förmågan att undervisa och förklara Guds ord. En tredje får gåvan att kunna trösta, ytterligare någon att visa barmhärtighet... "[Och] allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill" (1 Kor 12:11)

Om du tänker tillbaka på de 72 åren så upptäcker du säkert hur Guds ande uppenbarat sig i ditt liv och genom dig.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Andedop och tungotal
Kan ALLA som är andedöpta tala i tungor, eller är tungotalet "endast" en andlig nådegåva bland de andra, vilket skulle innebära att det kan finnas andedöpta som INTE talar i tungor. Skulle du kunna reda ut vad Bibeln säger?

De andliga nådegåvorna
Hur många andliga nådegåvor finns?

Jesus och tungotal
Talade Jesus i tungor?

Hur vet man att man har fått Guds heliga ande?
Det står i bibeln (ungefär) att den som har fått den heliga anden har fått evigt liv. Men hur kan man veta om man verkligen har fått den? Känner man det eller märks det på nåt särskilt sätt?

Guds ande och olika kyrkor
Varför är det sådan skillnad mellan olika kyrkor? I min församling upplever man ofta att Guds ande är verkligt närvarande, men när jag har varit på gudstjänster i statskyrkan är allting jättestelt och 'korrekt'. Kan man verkligen vara uppfylld av anden utan att det varken syns eller hörs? Eller är det helt enkelt så att Guds ande inte finns där...?

Villkoren för evigt liv
Vad krävs det för att vi ska kunna få evigt liv?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.