Följ Bibelfrågan på Facebook

Antikristliga apokryfer?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Alla skrifter som tillkommit utanför den urkristna församlingen, som inte hade någon apostel eller apostlalärjunge som författare och/eller innehöll läror som inte överensstämde med den ursprungliga undervisningen var redan från början uteslutna.

Fråga: Varför anses apokryferna som antikristliga? (V.K.)

De apokryfiska böckerna har aldrig ansetts på något vis "antikristliga" eller "onda", utan skälet till att de inte kom med i Nya testamentet var att man någonstans måste dra gränsen för vilken litteratur som skulle användas i undervisningen i församlingen. Man ville helt enkelt vara säker på att det inte undervisades något inom den kristna församlingen som inte hade sitt ursprung hos Jesus själv eller hans personliga lärjungar (som själva tagit del av hans ord).

Man enades följaktligen om tre absoluta krav för att en skrift skulle godkännas för användning inom församlingen:

1) Skriften måste vara av apostoliskt ursprung, dvs den skulle ha författats av en apostel (någon av Jesu egna elever och följeslagare) eller en apostlalärjunge. Jesus gav själv sina elever fullmakt att representera honom, att "tala i hans namn", som hans "ombud". Ordet "apostel" betyder för övrigt "ett ombud med fullmakt att uttala sig å någons vägnar". Eftersom apostlarna hade fått undervisningen direkt från Jesu egen mun och sedan vidarebefordrat den till sina egna lärjungar kunde man förlita sig på att innehållet i apostlarnas samt apostlalärjungarnas skrifter var korrekt.

2) Skriften måste ha funnits inom den kristna församlingen redan "från början". Den innebar att den hade författats och blivit allmänt känd medan de människor som omnämns i dem, eller som själva var vittnen till det som berättas, fortfarande levde och kunde intyga att uppgifterna stämde (eller protestera, ifall det inte hade stämt). Detta var ytterligare en garanti för skrifternas korrekthet.

3) Skriftens innehåll, dess redogörelse för allt som hade med tron och Guds frälsningsplan att göra, måste på alla punkter stå i överensstämmelse med den undervisning som förkunnats bland Jesu närmaste lärjungar och i den unga församlingen ända sedan Jesu tid.

De här tre kraven gjorde att alla skrifter som tillkommit utanför den urkristna församlingen, som inte hade någon apostel eller apostlalärjunge som författare och/eller innehöll läror som inte överensstämde med den ursprungliga undervisningen redan från början var uteslutna.

De skrifter vi kallar apokryfiska hade alltså inte funnits med inom församlingen från början utan dykt upp efterhand från olika håll. Dessutom skilde sig flera av dem från de "auktoriserade" apostoliska skrifterna genom att de präglades av gnostiska tankar. De tillkom helt enkelt i en annan miljö än den urkristna - troligen i någon gnostiskt influerad grupp vars medlemmar också hade nära kontakt med den kristna församlingens undervisning. Följaktligen uppfyllde de inte de krav som den kristna församlingen ställt upp för den litteratur som skulle användas i undervisningen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Apokryfer
Vad menas med apokryfer och vilka böcker räknas till den kategorin?

Hermas 'Herden'
Vem eller vad är Hermas herden? Är det en bok som heter så eller är det han som skrev den? Är det en apokryf?

Judas och Henok
I Judasbrevet 14-15 citerar författaren Henoks bok 1:9 och skriver att det var "Enok, den sjunde från Adam" (1917) som profeterade detta. Dock anses ju Henoksboken ha tillkommit 180-64 f Kr. Om Bibeln är sann, ska då inte Judas angivelse av Henok som författare vara riktig, och Henoksboken sålunda ha överlevt syndafloden och vara över 5000 år gammal?

Judit
Jag undrar vem Judit, som apokryfen Judits bok handlar om, egentligen var. Var var hon född? Hur gammal var hon när hon dog? Allt som är värt att veta om henne vill jag veta.

Utelämnade nytestamentliga skrifter
Jag vore intresserad av att få veta vilka böcker som inte togs med när Nya testamentet sammanställdes. Finns det någon sådan förteckning?

Jungfru Maria i apokryferna
Vad står det om Maria (Jesus mamma) i de apokryfiska skrifterna som man inte tog med i bibeln?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.