Följ Bibelfrågan på Facebook

Uppenbarelsebokens fyra ryttare

Bibelfrågan: Frågor och svar

Bland de olika symboliska företeelser Jesu lärjunge Johannes fick se i sin framtidssyn var fyra ryttare på hästar i olika färger.

Fråga: Någonstans i bibeln ska det finnas en profetia om fyra ryttare som ska sprida krig och död på jorden i den yttersta tiden? Vad handlar det om och var hittar man den profetian? (B.K.)

Det var när Jesu gamle lärjunge Johannes omkring år 90 vistades på ön Patmos, dit han landsförvisats, som Jesus tog kontakt med honom och visade honom "vad som måste ske härefter".

Vad Johannes fick se var en fascinerande och skrämmande holografisk presentation av framtidens händelser. I en superrealistisk audiovisuell framställning fick han ta del av ett händelseförlopp som till stora delar låg närmare ett par tusen år fram i tiden...

I bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, beskriver Johannes hur han i den ena "filmsekvensen" efter den andra fick följa den sociala, politiska och ekonomiska utveckling som skulle äga rum på vår planet, liksom det avslutande händelseförlopp som Jesus förklarade skulle leda fram till "ändens tid", dvs slutet på den här tidsåldern, Jesu återkomst till jorden, uppståndelsen, det definitiva krossandet av ondskans makt och upprättandet av en världsomfattande regering - Guds rike på jorden.

Hela den här omfattande "uppenbarelsen" som Jesus gav Johannes var en utläggning av det svar han gett lärjungarna då de frågat vad som skulle förebåda änden och hans återkomst (Mark 13:6-8). Och bland de olika symboliska företeelser Johannes fick se var fyra ryttare på hästar i olika färger:

"Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre, för att segra...

Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom...

Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: 'Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada.'

Och jag såg, och se: en gulblek häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet [dödsriket] följde efter honom.

Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur" (Upp 6:2-8)

Det har skrivits många böcker under årens lopp där man har försökt analysera händelser genom historien för att utröna var på den profetiska tidsskalan vi befinner oss just nu. Och man har på olika sätt försökt se exakt vad apokalypsens fyra ryttare representerar. Men den enkla sanningen är nog den att synen med de kusliga ryttarna inte syftar på något specifikt tillfälle, utan att de har ridit fram över jorden i tusentals år. Det har förekommit krig och svält, sjukdomsepidemier etc i alla tider.

När Jesus svarade på lärjungarnas fråga om "tecknen" på hans återkomst var han också noga med att betona att inget av detta visade att hans återkomst var omedelbart förestående, utan att allt det här tillsammans skulle vara karakteristiskt för den utveckling som ofrånkomligen skulle leda fram till ett världsläge som var så allvarligt att "om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli räddad" (Matt 24:22).

Det betyder att mycket av det som Johannes såg inte längre hör framtiden till, utan det har redan ägt rum. Men under den sista tiden fram till Jesu återkomst skulle de här företeelserna tillta i omfattning och drabba alltfler människor.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vilddjuret och romarriket
Jag undrar om du skulle vilja skriva ner vilka exakta bibelställen det står om det nya romarriket i Europa?

Jesajas profetia om Edom
Hur ska man tolka kapitel 34 i Jesaja?

Herrens dag på apostlarnas tid?
Hur kunde Petrus säga (i Apostlagärningarna) att Joels profetia gick i uppfyllelse? Den handlar ju om ändens tid.

Bibelkoden - Finns det dolda budskap i bibeln?
Du ska inte förbanna eller förvrida Guds kanske mäktigaste bevis på hans existens t ex genom Bibel koden som exempel finns många fler. Bibelkoden är sann! Gud har dolt en Kod som ska kunna tydas med hjälp av framtiden datorer för att folk ska förstå att Gud har med den heliga ande skrivit Bibeln genom profeter så de förstår att Bibeln är Guds ord.

Uppenbareolseboken och preterismen
Ni är säkert bekanta med bl a preterism-profetismen. För att deras något udda tro skall fungera måste Johannes uppenbarelse ha skrivits innan år 70. Enligt boken 'Before Jerusalem Fell: Dating the Book of Revelation' är det bevisat att Uppenbarelseboken skrevs innan år 70, vilket skulle innebära att preterismen har en stark bas.

Guds ord och politik
Hur kan man blanda in politik och politiska tolkningar i Guds ord, som nu när det gäller EU och EMU? Vad har andliga ting med politik och ekonomi att göra?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.