Följ Bibelfrågan på Facebook

Guds ord och politik

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Hur kan man blanda in politik och politiska tolkningar i Guds ord, som nu när det gäller EU och EMU? Vad har andliga ting med politik och ekonomi att göra? (K.G.)

Det är nog snarare så att människor i alla tider har lagt in alldeles för mycket andliga tolkningar i en stor del av texterna i Guds ord. Om man läser gamla böcker med tolkningar av Uppenbarelseboken så rör sig tolkningarna alltid på det religiösa planet (illustrationerna visar änglar som bokstavligen flyger över jorden med basuner och skålar i händerna), och fortfarande finns det en tendens att se begrepp som "Vilddjuret", "den stora Skökan", "den falske profeten" och "vredesskålarna" ur ett religiöst perspektiv. Det gör utan tvekan att de flesta inte kommer att koppla samman Vilddjuret eller den falske profeten med Johannes berättelse när de framträder på den politiska och religiösa arenan - eller känna igen Uppenbarelsebokens beskrivningar i världshändelserna när de inträffar.

Om man tänker efter så är ju alla skeendena i Uppenbarelseboken av "icke-religiös" karaktär. Det handlar om politik och ekonomi och sociala förhållanden. Det handlar om naturkatastrofer och militära konflikter, sjukdomsepidemier etc. Det finns ingenting religiöst i detta. Johannes såg visserligen änglar som blåste i basuner före varje sekvens i uppenbarelsen, men änglarna ingick inte i själva framtidssynen. Den som väntar sig att uppfyllandet av Uppenbarelsebokens profetior kommer att föregås av änglar med basuner och "vredesskålar" misstar sig. Vi kommer bara att uppleva själva händelserna (och de kommer inte att vara "religiösa" eller "andliga" på något vis).

Det som bibeln beskriver som "den stora vedermödan" blir med största sannolikhet inget annat än en våldsamt dramatisk politisk utveckling som kommer att påverka olika människor på olika håll olika mycket. Inledningen till den värsta fasen blir att de som bor i Israel kommer att se främmande militära styrkor (det "avskyvärda som åstadkommer förödelse", eller "förödelsens styggelse") stå "där de inte borde stå", dvs på israelisk mark. Och jag tror inte att någon (varken judar, kristna eller andra) kommer att koppla samman det med bibelns profetior - lika lite som man gör med andra händelser i världen i dag. Man kommer bara att se det som en politisk händelse bland alla andra.

Den vedermöda som sedan följer - och som kommer att innebära en dödlig mardröm för de judar som återvänt till "det heliga landet" - blir den naturliga konsekvensen av en konflikt i Mellanöstern, med allt vad det innebär av följdverkningar på alla områden. (Det som hände i New York den 11 september 2001, liksom v id den senaste finanskrisen, visar ju på ett skrämmande sätt hur oerhört snabbt världens ekonomi reagerar.)

Och när det återuppståndna romarriket, "odjuret" eller "vilddjuret" (som säkert inte alls verkar särskilt vilt, utan som vilken statsunion som helst) inför de ekonomiska restriktioner som gör det svårt eller omöjligt för dem som inte accepterat "Odjurets märke" att köpa och sälja varor, så kommer inte många att inse att det man just bevittnar är det som aposteln Johannes såg och beskrev. Därför kommer man att ansluta sig till "vilddjuret" (utan att ägna en tanke åt att det är Uppenbarelsebokens "vilddjur" man har att göra med) och därmed drabbas av den ekonomiska katastrof som blir resultatet när denna väldiga koloss störtar samman och aktier och fonder rasar i botten...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Tusenårsriket
Vad är egentligen tusenårsriket för nånting? Jag hör ofta uttrycket men jag har inte hittat det någonstans i bibeln.

Profetior i Jesu avskedstal
Man brukar tala om 'tidens tecken', dvs olika företeelser som enligt Bibeln ska utgöra tecken på att ändens tid och Jesu återkomst närmar sig.

Varför 'himmelriket' om det är på jorden?
Varifrån kommer egentligen namnet 'himmelriket' på den plats där vi föreställs befinna oss efter döden och/eller vid Jesus återkomst? Av namnet att döma låter det ju inte som en plats som torde befinna sig 'nere' på jorden.

Vilddjuret och romarriket
Det finns två profetior i bibeln som är unika, därför att de sträcker sig från 600-talet före vår tideräknings början och ända fram till Messias ankomst och upprättandet av Guds välde på jorden.

Jesus - synlig eller osynlig?
Kommer man att kunna se, röra vid och tala med Jesus när han har återvänt till jorden?

Kristet miljöansvar
Finns det något ställe i bibeln som säger något om hur man som kristen bör se på naturen och miljön? Jag tänker närmast på huruvida man som kristen ska engagera sig i miljöfrågor.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.