Följ Bibelfrågan på Facebook

Jesus - synlig eller osynlig?

Bibelfrågan: Frågor och svar

De bland Jesu vänner som träffade honom efter uppståndelsen både talade med honom och åt tillsammans med honom.

Fråga: Kommer man att kunna se, röra vid och tala med Jesus när han har återvänt till jorden? (J.A.)

I 1 Joh 3:2 står det att "när han [Jesus] uppenbaras, kommer vi [de troende som då själva uppstått eller förvandlats till ande] att... se honom sådan han är". Men Jesus kommer inte att vara synlig och påtaglig bara för de troende som har fått evigt liv och blivit "lika honom".

Evangelisterna säger rörande Jesu återkomst att hela världen kommer att se honom när han kommer på himlens moln (Matt 24:30).

I Uppenbarelseboken berättar Johannes (Upp 19:19) om hur Jesus kommer att ingripa i allra högsta grad fysiskt och konkret mot de arméer som försöker gå till angrepp mot honom vid hans återkomst (och samma sak säger Gamla testamentets profetior).

Och när Jesus själv skildrar "domen" (Matt 25:31-46) i samband med sin återkomst (skiljandet av "fåren" och "getterna" före [Matt 25:34] upprättandet av riket) så ger han ett definitivt intryck av att människor både kommer att kunna se och höra och prata med honom.

För övrigt fick ju Tomas Tvivlaren röra vid Jesu sår efter uppståndelsen (Joh 20:27), och de bland Jesu vänner som träffade honom efter uppståndelsen både talade med honom och åt tillsammans med honom. På samma sätt som människor har kunnat se och tala med och umgås på olika sätt med änglar, som ju också är andliga varelser.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Äktenskap i Guds rike
Efter uppståndelsen, alltså i himmelriket, hör man då fortfarande ihop med den man har varit gift med här innan?

Ska vi bli andar?
Redan i bibelns allra första bok framgår det att Gud skapade människan till sin avbild.

Uppståndelse - en omöjlighet?
Hur kan någon tro på att människor som har dött och ruttnat och blivit till ingenting för kanske flera tusen år sen ska kunna uppstå igen?

Varför skapade Gud oss människor?
Som fullkomlig Gud och fullkomlig människa utgör Jesus länken mellan det här livet och det liv som är varje människas mål.

Andligt eller fysiskt evigt liv?
Kommer ingen människa någonsin att bli 'fullkomlig' och få evigt liv i sin fysiska kropp? Var inte den största betydelsen av Jesus död var att han offrade en fullkomlig kropp?

Livet på jorden - en omväg?
Bibeln visar ju att vi ska bli lika Jesus, andliga väsen, till slut. Men varför gjorde inte Gud oss såna från början?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.