Följ Bibelfrågan på Facebook

Abort och kvinnans rätt

Bibelfrågan: Frågor och svar

Vi har rätt att göra vad vi vill - men allt vi vill göra är inte rätt...

Fråga: Måste inte kvinnan kunna avgöra själv om hon vill göra abort eller inte? Har inte varje kvinna rätt att bestämma över sin egen kropp? (L.S.)

Jo, varje kvinna har rätt att bestämma över sin egen kropp. Gud har skapat varje människa unik och med fullkomligt ansvar för sig själv, sitt liv och sina handlingar. Därmed ger Gud också varje individ, kvinna som man, den absoluta och självklara friheten och rätten att bestämma över sin egen kropp och sitt eget liv.

Vi har vår fulla rätt att nonchalera och förstöra vår kropp eller vårda den som det "andens tempel" bibeln beskriver den som - att handla i harmoni med Guds vilja eller i strid mot den.

Vi har vår fulla rätt att göra vad vi vill med vårt liv - men det innebär inte att allt vi vill göra med vårt liv är rätt...

Dessutom måste vi komma ihåg att när ett barn har blivit till handlar det inte längre bara om vår egen kropp och vårt eget liv. Det handlat också om en ny individ, en annan människa, som vi - med eller mot vår vilja - har gett upphov till och fått ansvar för. För även om barnet är beroende av kvinnans kropp (på samma sätt som en gammal eller sjuk människa är beroende av en annan människas kropp, dvs en läkare, sköterska eller annan person som hjälper och vårdar henne) så är barnet inte hennes kropp, utan en självständig individ som finns inuti hennes kropp och under flera år framåt i början av sin levnad är beroende av henne och måste förlita sig på hennes kärlek och omvårdnad (precis som gamla och patienter på sjukhus).

Det innebär att varje beslut inte längre bara berör oss själva, utan också en annan människa. Och när det gäller vår relation till andra människor är Guds vilja, så som den kommer till uttryck i Jesu undervisning, helt entydig.

Du skall älska din nästa som dig själv" (Matt 22:40)

"Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem" (Matt 7:22)

Det är en uppmaning som vi, som kristna, måste ha som utgångspunkt för vårt handlande i alla sammanhang, oavsett om vår nästa är stor eller liten, frisk eller sjuk, gammal eller ung, nyfödd - eller ofödd.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad anser bibeln om abort?
Bibeln nämner inte någonstans abort i den bemärkelse som vi använder ordet.

När börjar livet?
När blir människan en människa? När tar själen plats i fostret?

Didache - de tolv aapostlarnas lära
Didache, från omkring år 100, utgör en ovärderlig källa till kunskap om den tidiga kristna församlingen.

Kommer aborterade barn till himlen?
Vad händer enligt bibeln med de barn som dött genom missfall eller aborter eller i samband med förlossningen? Kommer de till himlen eller är de borta för alltid?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.