Följ Bibelfrågan på Facebook

Fanns det flera Jakob i den första församlingen?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Jesu 'farfar' hette Jakob, liksom en av hans bröder och två av hans lärjungar.

Fråga: Har en fråga om Apostlagärningarna 12, tror jag. Där står det att Jakob dödas med svärd. Men längre ner i kapitlet säger Petrus att de skall berätta för Jakob om flykten från fängelset. Hur går det ihop? Var det en annan Jakob, för Petrus borde ju ha känt till att Jakob, lärjungen, blev dödad? (K.)

Jakob var ett mycket vanligt namn på Jesu tid. Stamfadern till hela det israelitiska folket hette ju ursprungligen Jakob, så det var inte underligt att det var ett populärt namn. Jesu "farfar" hette Jakob, liksom en av hans bröder och två av hans lärjungar.

Den Jakob som dödades med svärd var Jesu kusin och en av hans lärjungar. Han var son till Jesu moster Salome och hennes man Sebedeus, och han hade en bror som hette Johannes och som senare skulle komma att skriva den redogörelse för Jesu liv och verksamhet ("Johannes evangelium") som bevarades av den kristna församlingen och numera ingår i Nya testamentet.

Den Jakob, som Petrus ville skulle få veta hur han blivit räddad ur fängelset, var Jesu egen bror. Han var inledningsvis - under Jesu verksamhetstid - mycket tveksam till sin brors förkunnelse och handlande, och vid åtminstone ett tillfälle förklarade han att Jesus var psykiskt sjuk och borde tas om hand. Men sedan han träffat Jesus levande efter det att denne avrättats, anslöt han sig till lärjungarna och de övriga som blivit övertygade om att Jesus var den väntade Messias.

Jakob fick snabbt ett mycket högt anseende inom den äldsta församlingen i Jerusalem (och över huvud taget inom de kristna församlingarna), vilket i viss mån säkert berodde på att han var Jesu bror. Till att börja med arbetade han vid sidan av Simon Petrus och Johannes, men apostlarna befann sig i allt högre grad borta på resor och från och med slutet av 40-talet var Jakob föreståndare för församlingen i Jerusalem och därmed överhuvud för Kristi kyrka.

Jakob kallades av sina samtida för "den rättfärdige" därför att han var så noga med att följa Guds lag. Han led martyrdöden på 60-talet då fiender till församlingen misshandlade honom till döds.

Det är för övrigt också han som har skrivit Jakobs brev i Nya Testamentet.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vem författade Jakobs brev i bibeln?
Vilken Jakob var det som skrev Jakobs brev i Nya testamentet?

Martin Luther och Jakobs brev
Jag har hört att Martin Luther inte uppskattade det nytestamentliga 'Jakobs brev'. Vad berodde det på?

Villkoren för evigt liv
Vad krävs det för att vi ska kunna få evigt liv?

Var Jesus den förste som uppstod?
Varför står det i 1 Kor 15:20 att Jesus uppstått 'som den förste av de avlidna' om nu bl.a. Lazaros uppstått dessförinnan?

Räcker det att bara tro?
Det sägs att man bara behöver tro på Jesus för att få evigt liv? Men vad är tro utan gärningar?

Hur många lärjungar hade Jesus?
Hur många lärjungar hade Jesus och vad hette de?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.