Följ Bibelfrågan på Facebook

Får en skild kristen kvinna gifta om sig?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Enligt den mosaiska lagen var en kvinna bunden till sin man så länge han levde.

Fråga: Jag har en vän som har varit skild sedan 16 år. Hennes man tog ut skilsmässa, gifte om sig och fick barn. Hon lider mycket, hon vill inte leva ensam längre, men hon säger att hon inte har något stöd i Bibeln om att få gifta om sig. Finns det inte något ställe i Bibeln som ger henne rätt att gifta om sig?  (C.B.)

Självklart kan din vän gifta om sig. Det finns inget bibelord som förbjuder henne att göra det.

De enda bibelord som över huvud taget skulle kunna komma i fråga (och även ibland används i sammanhanget) är Jesu ord i Matt 5:32 och Luk 16:18. Här skulle man förvisso vid en första anblick kunna få intrycket att Jesus menar något så absurt som att en kvinna som övergivits, förskjutits eller tvingats till skilsmässa dessutom ska straffas med att behöva leva ensam i fortsättningen. Om man läser det lite utförligare parallellstället i Mark 10:11-12 står det klart att Jesu ord om den ”frånskilda kvinnan” syftar på en kvinna som agerat på samma sätt som mannen i meningen innan, nämligen skilt sig enbart i syfte att skaffa en ny partner.

Och Paulus uttrycker detta ännu tydligare. I Rom 7:2 förklarar han att en gift kvinna enligt den mosaiska lagen var bunden till sin man och att hon (naturligtvis) begick otukt och äktenskapsbrott om hon gav sig åt en annan man så länge hennes make levde. Däremot gav lagen henne frihet att gifta om sig när hennes make hade dött. Han säger samma sak i 1 Kor 8:4: En hustru är bunden till sin man så länge han lever.

Men det är viktigt att notera att den här uppmaningen gäller hustrur, dvs gifta kvinnor - inte frånskilda. En frånskild kvinna - dvs en som inte längre är gift - är ju inte längre hustru till mannen hon en gång varit gift med och är följaktligen inte heller längre bunden till honom.

Paulus påpekar även det: ”Om den otroende [dvs någon av parterna som inte bryr sig om Guds vilja i fråga om äktenskapet] vill skiljas, så låt honom göra det. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden...” (1 Kor 7:13)

Kort sagt, om en kvinna blir förskjuten, övergiven eller skild, därför att hennes man bryter de äktenskapliga löften han gett, så är hon inte längre bunden vid honom. Och i det fall du nämner har ju hennes före detta man, i och med att han har gift om sig och fått barn, definitivt brutit deras äktenskap.

De bibelord som gäller gifta kvinnor berör alltså över huvud taget inte henne eftersom hon inte längre är gift. Det finns ingenting i Guds ord som hindrar henne från att gifta om sig! Hon begår inte äktenskapsbrott om hon gör det, för äktenskapet har hennes f d make redan brutit. Och hon behöver verkligen inte vänta tills han är död innan hon skaffar sig en ny man...

Sexton år i ensamhet är 16 år för länge!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Får en kristen skilja sig?
Betyder Jesu ord om skilsmässor att två människor som inte längre kan leva tillsammans bryter mot Guds vilja, dvs begår en synd, om de skiljer sig?

Vad säger bibeln om skilsmässor?
I Israel på Jesu tid - och hundratals år dessförinnan - kunde mannen göra sig av med sin hustru praktiskt taget när han ville.

Kristendomens syn på man och kvinna
Vad har egentligen kristendomen för syn på man och kvinna och deras roller i äktenskapet?

Åtrå och äktenskapsbrott
I bergspredikan säger Jesus att det är äktenskapsbrott och därmed synd att känna åtrå till en kvinna. Vad menar han med det? Utan åtrå skulle väl knappast några äktenskap bli till?

Att synda 'mot bättre vetande'
Varje kristen människa som syndar, syndar 'mot bättre vetande' - vi vet att vi gör fel, men vi gör fel i alla fall.

Kristna som syndar
När jag läst om allt som hänt den senaste tiden, med otrohet och otukt och ännu värre saker bland människor som bekänner sig som kristna, så kan jag inte låta bli att undra om Gud verkligen kan förlåta sånt?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.