Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad innebar 'gisslingen' av Jesus?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den romerska piskan, gisslet, bestod av ett handtag med läderremmar med inflätade metall- eller benspetsar.

Fråga: I evangelierna står det att Pilatus lät "gissla" (piska) Jesus. Vet man någonting om hur den här gisslingen gick till? Enligt vad jag har hört fick man inte piska mer än ett visst antal slag. (Å.S.)

Det står inte någonstans i bibeln hur många piskslag Jesus fick. I den gamla lag som fanns i Juda rike och som infördes på Moses tid ("på grund av era hjärtans hårdhet", som Jesus uttryckte det) finns det däremot angivet hur många slag som fick utdelas till den som dömts till spöstraff. Den säger att:

"Om en tvist uppstår mellan män och de kommer inför rätta, och man där dömer mellan dem, skall man fria den oskyldige och fälla den skyldige. Om den skyldige förtjänar spöstraff, skall domaren befalla honom att lägga sig ner och under sin övervakning låta honom få det antal slag som svarar mot hans brott. Fyrtio slag får man ge honom, inte mer, för att din broder inte ska bli vanärad i dina ögon om man fortsätter att slå honom ännu mer" (5 Mos 25:1-3)

På Jesu tid kunde människor fortfarande dömas till spöstraff, gissling. För att inte riskera att ge fler piskrapp än lagen tillät gav man aldrig mer än 39 slag, eller ibland tretton slag med ett tredubbelt gissel.

Men det gällde alltså judisk rättsskipning. Jesus ställdes däremot inför romersk rätt och piskades (gisslades) av romerska soldater. Det handlade således inte om något judiskt spöstraff, utan om romersk hudflängning som var en verkligt rå form av misshandel (och ett straff som inga romerska medborgare ens kunde dömas till).

Den romerska piskan, gisslet, lat horribile flagellum, bestod av ett handtag med läderremmar med inflätade metall- eller benspetsar. Den som skulle gisslas bands vid en påle och sedan slog man honom huvudsakligen på baksidan av kroppen. I allmänhet rörde det sig inte om något bestämt antal slag, utan det var den ansvarige officeren som avgjorde hur mycket brottslingen skulle gisslas.

När någon skulle korsfästas blev han oftast gisslad dessförinnan, och det förekom att den dödsdömde dog redan under gisslandet.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför korsfästes Jesus?
Bland de första som anslöt sig till Jesus fanns religiösa fanatiker som svurit att med våld frigöra judarna från romarväldet och upprätta en nation som baserade sig på den judiska religionen.

Gud och ondskan i världen
Ondska är något som bara kan finnas hos, eller åstadkommas av, en individ med fri vilja och moraliskt medvetande.

Var finns himmelriket?
Vad menar Jesus när han säger att vi har himmelriket inom oss? Är inte Guds rike något som upprättas vid Människosonens ankomst?

Rättegången mot Jesus
Domen mot Jesus utgör ett av historiens värsta justitiemord. Rättegången var en skenrättegång, där en liten inflytelserik grupp inom det judiska politisk-religiösa etablissemanget satte den judiska lagen ur spel.

Vad var Jesu brott?
Genom att låta romarna ta över ansvaret för vad som hände Jesus, skyddade sig de judiska makthavarna både mot romarna och sina landsmän.

Vad menas med 'nåd'?
Gud har själv levt som människa - han har upplevt vad det innebär att utsättas för tortyr och dödsångest.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.







Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.