Följ Bibelfrågan på Facebook

Korsvägen - Jesu väg till Golgata

Bibelfrågan: Frågor och svar

I slutet av 1600-talet hade det blivit vanligt att man i de katolska kyrkorna hade målningar som avbildade de olika händeserna på Jesu väg till avrättningsplatsen.

Fråga: Hur och när uppstod traditionen med "korsvägen" eller "korsstationerna" som finns i de katolska kyrkorna? (G.D.)

Den katolska traditionen med "Korsvägen", den symboliska vandringen med pauser och böner vid 10 olika "stationer" på "vägen mot Golgata" (korsfästelsen är den 11:e och sedan följer ytterligare tre), baserar sig på evangeliernas berättelser om denna händelse.

Bakgrunden till den här symboliska vandringen tycks ha varit pilgrimernas vandringar längs Via Dolorosa ("lidandets väg"), där man stannade upp vid de platser där olika händelser under Jesu väg till Golgata antogs ha utspelats. Men det var först under 1400-talet som den här traditionen började ta egentlig form, och i slutet av 1600-talet var det vanligt att man i kyrkorna hade målningar som avbildade de olika stationerna på "lidandets väg". Sedan 1700-talet är denna bildsvit obligatorisk i alla katolska kyrkor.

Under den kristna församlingens första 1 500 år fanns det en mängd olika traditioner, och till en början varierade de här stationerna avsevärt mellan olika kyrkor och kloster, både till antal och innebörd. Men numera har den katolska kyrkan officiellt fastslagit att det ska vara 14 stationer.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristendomens heliga platser
Inom den protestantiska kyrkan har man inga 'officiella' heliga platser, men många reser ändå till orter som har anknytning till Jesu liv och verksamhet.

Veronika och hennes svetteduk
Legenden berättar att när Jesus bar sitt kors på väg till Golgota räckte Veronika honom sin slöja så att han skulle kunna torka bort svetten från sitt misshandlade ansikte. När hon fick tillbaka den fanns det en bild av hans ansikte i tyget.

Var låg Golgata (Golgota)?
Golgata låg strax utanför staden, utan tvekan på en väl synlig, allmän plats, eftersom romarna ville att avrättningarna skulle fungera som avskräckande exempel och ses av så många som möjligt.

Vad var Jesu sista ord?
Evangelieskrivarna ger helt olika versioner av Jesus dödsögonblick och vad han sade före han dog. Alla kan väl inte vara rätt?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.