Följ Bibelfrågan på Facebook

Var Jehovas vittnens grundare frälsningsofficer?

Bibelfrågan: Frågor och svar

År 1879 började C.T. Russell ge ut tidskriften "Vakttornet" och fem år senare grundade han "Vakttornets bibel- och traktatsällskap".

Fråga: Jag har hört att grundaren av Jehovas vittnen skulle varit en frälsningsofficer? Är det sant? (K.L.)

Nej, det är inte sant. JV:s grundare hette Charles Taze Russell (1852-1916) och föddes i Pennsylvania, USA. Hans föräldrar var "vanliga" frikyrkliga. Som 16-åring kom han i kontakt med adventistiska kretsar och blev alltmer intresserad av apokalyptiska funderingar. Han började studera bibeln och utarbetade en omfattande tolkning av bibelns profetior om den yttersta tiden, Jesu återkomst etc. År 1879 började han ge ut tidskriften "Vakttornet", 1884 grundade han "Vakttornets bibel- och traktatsällskap" och några år senare utkom första delen i hans sju band stora verk "Studier i skriften".

Frälsningsarmén grundades i England 1878 (det första armémötet i USA hölls året därpå) och då hade Russell redan startat den verksamhet som så småningom skulle bli Jehovas vittnen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Frälsningsarmén - en sekt?
Frälsningsarmén, som snarast måste betraktas som ett ’hjälpprojekt’, spred sig snabbt i Storbritannien och till övriga världen.

Jehovas vittnens särdrag
Det mest karakteristiska för Jehovas vittnen är att man är noga med att använda sig av Guds namn, hebreiska JHVH, som man utläser Jehova.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.