Följ Bibelfrågan på Facebook

Sex i himlen?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som änglarna i himlen...

Fråga: Kommer vi att kunna ha sex i himlen? (K.E.)

Sex, både som fortplantnings- och njutningsföreteelse, är en fysisk funktion (liksom allt annat som har med vår materiella kropp att göra) som är knuten till vår fysiska tillvaro här på jorden.

I Matteus 22:30 säger Jesus att...

"... vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som änglarna i himlen".

Och i Luk 20:35-36 står det:

"De som lever i den här världen gifter sig och blir bortgifta. Men de som anses värdiga att vinna den andra världen och uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta ... ty som uppståndelsens barn är de lika änglarna och är Guds barn."

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristendom och sex
Vad har kristna för syn på sexualiteten mellan man och kvinna?

Är änglar utomjordingar?
När man talar om änglar i ett kristet sammanhang, är det då egentligen utomjordiska varelser man talar om?

Vad händer efter döden?
Vad händer när man har dött om man är kristen?

Är vi Guds eller änglarnas avbilder?
Var det änglarna Gud talade med vid skapelsen när han sa: 'Låt oss göra människor till vår avbild'?

Nefilim - nedkastade på jorden?
1 Mos 6:4 har ofta tolkats som att jättar blev avkomman då Guds söner (änglar) hade sex med jordiska kvinnor.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.