Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur blir man och kvinna ’ett’?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Om två människor har blivit ett genom att den vigts av en präst, genom att föräldrarna arrangerat ett brudköp eller genom att de gemensamt beslutat sig för att vara tillsammans, kroppsligen och/eller själsligen, spelar ingen roll.

Fråga: Vad är det som gör att två blir "ett"? Jag ser det inte som självklart att det är sexet som är faktorn. Enligt 1 Mos är vilkoren att man lämnar sina föräldrar och håller sig till sin hustru...! Och i 1 Kor skriver Paulus att om man ”håller sig till” en sköka, så blir man ett...! Det måste vara ett syfte att Paulus inte skriver ”ligger med”. Om han gjort det hade slutsatsen varit tydlig, att det är när man ligger med någon som man blir ett. Samtidigt skulle det innebära att den handikappade som inte kan ha sex aldrig skulle kunna bli ett, men den klarar att uppfylla de förutsättningar som Bibeln är tydlig med, lämna föräldrarna och leva med en hustru. Så varken i Mos eller Kor står att "bli ett" = samlag. (S.)

Faktum är att bibeln ingenstans ger någon exakt, otvetydig definition av uttrycket att "bli en kropp" - lika lite som den ger någon definition av att "bli mätt" (lagom eller sprängfylld?), "bli trött" (hur sömnig?), "vara drinkare" (hur många glas och hur ofta?), "vara girig" (bankkonto eller aktier?) etc etc. Men att man inte behöver ha sex för att bli "en kropp", den saken är helt klar - och det har också betonats flera gånger i tidigare svar.

Själva uttrycket - att bli "ett kött" (dvs "en kropp") - har visserligan utan tvekan sin grund i den fysiska, kroppsliga föreningen som bokstavligen gör två människor till en (och det är också så Paulus ser det i Korintierbrevet). Det är ju Guds avsikt med att skapa människan tvåkönad, som man och kvinna: att mannen ska lämna sina föräldrar, förena sig med en kvinna och bli ett kött, en kropp, "en helhet", med henne i syfte att föra släktet vidare. Men det hindrar givetvis inte att man kan förenas till "ett" även om man bor kvar i föräldrahemmet eller av olika skäl aldrig har sex med varandra. Över huvud taget tar bibeln inte upp den frågan, så själva tillvägagångssättet verkar vara av underordnad betydelse i Guds ögon.

Hela Jesu resonemang i Matt 19 handlar exempelvis inte alls om vad det innebär att "bli ett" (det är uppenbarligen så självklart, att det inte behövs någon förklaring), utan om skyldigheten att hålla fast vid och förbli ett kött med den man en gång förenat sig med, oavsett hur det har gått till. Om det har skett genom att man vigts av en präst, genom att föräldrarna arrangerat ett brudköp eller genom att man gemensamt beslutat sig för att vara tillsammans, kroppsligen och/eller själsligen, spelar ingen roll.

Vad Jesus talar om är vårt ansvar mot varandra och (med tanke på kvinnans ställning i Judeen på Jesu tid) i synnerhet mannens ansvar gentemot kvinnan. Han fördömer den tidens sedvänja som innebar att mannen kunde skilja sig från sin kvinna efter behag, om hon exempelvis inte längre var tillräckligt vacker, och betonar vikten av att vi inser att när vi en gång har blivit ett med en annan människa, så har vi ett ansvar gentemot varandra, en skyldighet att ta vara på varandra.

När Paulus sedan säger att den som "är tillsammans med" eller "förenar sig med" en prostituerad blir "ett kött", "en kropp", med henne, så är det ganska uppenbart att han inte varnar de troende för att spela Fia med en hora. Han talar om att ha sex med - ligga med - en prostituerad. Det framgår helt klart av sammanhanget där han gång på gång kritiserar församlingen i Korint för att medlemmar lever i otukt (exempelvis har sex med sin styvmor) och i olika ordvändningar uppmanar de troende att "fly bort från otukten", "undvika otuktssynder" och inte "synda mot sin egen kropp" genom att begå otukt. Därför att den som "förenar sig" (begår otukt, dvs har sex) med en hora, han blir ett (en kropp) med henne - och den kristnes kropp ska vara ett tempel åt den heliga anden.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Blir man gifta när man har sex?
Vad är bibelns definition på äktenskap? Ingår man i äktenskap genom mänskliga ritualer som bröllop eller genom sex?

Förlovning på bibelns tid
Vad säger Bibeln om förlovning? Har förlovningen någon kristen eller biblisk bakgrund?

Hur instiftas äktenskapet?
Hur instiftas ett äktenskap enligt Bibeln? Finns det något specifikt ställe där det står att t.ex en ceremoni måste hållas för att äktenskapet ska vara korrekt?

Kristendom och sex
Vad har kristna för syn på sexualiten mellan man och kvinna?

Får en kristen skilja sig?
Betyder Jesu ord om skilsmässor att två människor som inte längre kan leva tillsammans bryter mot Guds vilja, dvs begår en synd, om de skiljer sig?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.