Följ Bibelfrågan på Facebook

Indoktrinerar kristna sina barn?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det är helt naturligt att man som troende förälder helst ser att barnen växer upp i en troende miljö och med troende kamrater.

Fråga: Jag håller på att skriva ett arbete om indoktrinering inom de kristna kyrkorna och även om jag är medveten om att de, framför allt här i Sverige, är ganska försiktiga med unga barn så kan det knappast förnekas att barn, redan från mycket tidigt ålder, får höra att kristendomen är den sanna vägen, att Gud finns osv. Ser "processen" olika ut inom den katolska och den protestaniska tron: Har jag förstått saken rätt så döps spädbarn inom båda "grenarna" men förkommer det även andra "aktiviteter" för att göra barnen bekanta med tron? Finns t.ex. söndagsskolor fortfarande? Slutligen: hur indoktrinerade blir barn inom de kristna kyrkorna? Är den ena "värre" än den andra? (A.W.)

Alla människor som har en övertygelse, dvs vet att någonting är rätt eller fel, vill - naturligtvis - att deras barn också ska förstå det. Det må sedan vara övertygelsen att alla människor är jämlika, att man inte ska äta döda djur, att det är fel att mobba, att fotboll är livet, att invandrare bör kastas ut, att demokrati är något bra, att religioner bara är vidskepelse - eller att Gud finns.

Jag tror alltså inte att denna påverkan är större inom den kristna församlingen än utanför. Veganföräldrar vill att deras barn ska bli veganer. Kvinnor som är engagerade i kvinnosaken påverkar sina döttrar genom att uppfostra dem i enlighet med sin egen övertygelse. Föräldrar som är motståndare till alla könsskillnader indoktrinerar sina barn genom att använda könsneutrala lekar och leksaker. Osv, osv.

Alla föräldrar vill ju sina barns bästa - och alla anser ju att den egna övertygelsen är den rätta och bästa. Det är alltså självklart att den som själv blivit övertygad om att det finns en Gud, att Jesus dog för våra synder och att den som tror på detta får evigt liv, vill att deras barn också ska inse det. För sett ur kristen synvinkel - vad kan vara bättre än evigt liv i Guds närhet? Ur den synvinkeln vore det ju ett totalt svek mot barnen att inte visa dem den "rätta vägen".

Ett annat skäl är att troende föräldrar vill att deras barn ska växa upp med troende vänner, eftersom den kristna miljön bevisligen är avsevärt tryggare än den icke-kristna.

Hur många tonåriga rånare finns det bland troende ungdomar? Hur många tonåriga våldtäktsmän? Hur mycket tonårsaborter? Hur många unga rattfyllerister?

Hur ofta behöver polisen ingripa mot troende ungdomar som har fest jämfört med ungdomar på andra uteställen? Hur ofta hör man talas om gäng med troende ungdomar som drar omkring på stan och förstör? Hur många berusade ungdomar ser man på fester i församlingens ungdomslokaler jämfört med andra ungdomsställen? Hur vanligt är det med misshandel och knivskärningar i ungdomsgrupperna som samlas utanför kyrkan efter ungdomsträffarna där jämfört med ungdomsgrupperna utanför pubar och nattklubbar som just stängt för natten?

Det är följaktligen helt naturligt att man som troende förälder helst ser att barnen växer upp i en troende miljö och med troende kamrater - och det bästa är ju då att de kommer med i församlingen och dess verksamhet redan i unga år.

Barndopet gör däremot enligt min uppfattning varken till eller ifrån. De allra flesta som döper sina barn, vare sig det är i protestantiska eller katolska kyrkor, är inte troende. Löftet vid dopet om att ge sina barn en kristen uppfostran är för de allra flesta bara en tom ritual, precis som "trosbekännelsen" som man rabblar med i utan att mena någonting.

Söndagsskolorna finns fortfarande, men berättelserna ur bibeln uppfattas nog av barnen precis som vilka andra berättelser - sagor - som helst.

Konfirmationsundervisningen kan möjligen påverka, men den är oftast utformad som diskussioner kring olika teman och handlar i hög grad om moral och etik. Dessutom är den ju helt frivillig (ungdomarna bestämmer själva om de vill konfirmeras eller inte) och de som deltar är så gamla att de själva kan ta ställning till de synpunkter som presenteras och resoneras fram. Det gäller även deltagandet i scouting och annan ungdomsverksamhet.

För övrigt tror jag inte att man kan indoktrineras att bli kristen. Redan detta att en människa - Jesus - skulle vara Guds son och Messias/Kristus, att han avrättades och uppstod igen, är i sig självt så "otroligt" och strider så totalt mot all normal "vardagslogik", att jag inte tror att någon kan övertalas att tro på det, än mindre övertalas att fatta ett sådant livsavgörande beslut som att bli kristen. Möjligen kan man påverkas att vara öppen för tanken att det kan finnas en Gud och att den kristna tron kan vara sann.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför blev människor kristna?
Det enda skälet till att bli kristen - och förutsättningen för att kunna bli det - var då liksom nu att man övertygats om att snickaren Jesus från Nasaret var Kristus.

Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Vad har kristna gemensamt?
Det finns ju ett otal kristna riktningar med olika inställningar i oika frågor. Finns det någonting som alla kristna har gemensamt?

Kristendomens grundregler
Har kristendomen några viktiga grundregler?

Vem är kristen?
Enligt Jehovas Vittnen har de ensamrätt på att få kallas "kristna". Varför? Jag har väl genom dopet och konfirmationen också rätt att kalla mig kristen?

Blir barn till kristna föräldrar automatiskt kristna?
Om man inte döper sitt barn hör inte barnet till kristendomen då? Eller tillhör det automatiskt om föräldrarna tillhör svenska kyrkan?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.







Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.