Följ Bibelfrågan på Facebook

Den som inget har...

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag undrar över resonemanget att 'den som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har'. Jag har svårt att se kärleksbudskapet i det uttalandet. (H.B.)

När Jesus använder ordet "ska" så ska det inte alltid uppfattas som ett beslut eller en befallning att "så ska det vara, för det är härmed bestämt", utan det kan också läsas med innebörden att det "kommer att" bli på ett visst sätt - inte alltid därför att Gud vill det, utan därför att det helt enkelt ligger till på det viset.

Om du läser ditt citat igen och byter ut ordet "skall" mot "kommer att", så märker du att det faktiskt är ett konstaterande av ett faktum - att "det är så det är".

Den som har (ett visst mått av förståelse för Guds vilja), han kommer att få ännu mer, men den som i princip inte har någon förståelse för budskapet - han kommer inte att förstå någonting, utan till och med den lilla förståelse han har kommer han att gå miste om. Inte därför att Gud vill att han ska gå miste om det, utan bara sagt som ett konstaterande att det är vad som kommer att hända. Det är så det är.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Den som har, han skall få...
Jesus talade inte alltid i liknelser för att människorna skulle ha lättare att förstå hans undervisning, utan många gånger var det tvärtom.

Fattig i anden eller fylld av ande?
Det allra första Jesus sa när han började sin bergspredikan var att himmelriket tillhörde dem som var fattiga i anden. Samtidigt står det på andra ställen i Bibeln att man ska vara uppfylld av ande.

Kallade och utvalda
Hela Romarbrevet 8 understryker att Gud på alla sätt kommer att hjälpa dem som älskar honom att nå det goda - uppnå evigt liv.

Kasta pärlor för svin
Vad syftade Jesus på när han uppmanade lärjungarna att inte kasta sina pärlor för svinen?

Kallar inte Gud alla människor?
Det finns de som hävdar att Gud inte söker alla. Finns det stöd för en sådan åskådning i bibeln?

Jesu liknelse om vinsäckarna
Den undervisning Jesus gav sina lärjungar var fullkomligt oförenlig med det stelnade, ritualistiska, lagiska tänkande som fariseerna var fastlåsta i.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.