Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Kallar Gud alla människor?

Fråga: Det finns de som hävdar att Gud inte söker alla. Finns det stöd för en sådan åskådning i bibeln? (J.H.)

Svar: Nej. Bibeln ger inget stöd för en sådan tankegång. Om inte Gud sökte alla - och det är sant som Jesus säger, att ingen kan komma till Gud om inte Gud kallar vederbörande - så vore ju oändligt många människor chanslösa och dömda redan på förhand att gå miste om det eviga livet. Men det är inte vad bibeln säger.

Enligt bibeln vill Gud att alla människor ska bli frälsta, dvs få evigt liv. Därför är det ingen som helst tvekan om att Gud söker och kallar alla.

Men - Gud kallar inte alla nu. Han kallar inte alla samtidigt. Det framgår klart av Jesu ord när han sa att "många är kallade" (dvs inte alla), liksom när lärjungarna frågade honom varför han talade i liknelser och han svarade att det var för att bara de som fått gåvan att förstå skulle förstå. Det är en gåva från Gud att förstå och tro på "himmelrikets hemligheter", som han uttryckte det.

Den som inte har kallats av Gud kan inte förstå evangeliet, och kan följaktligen inte heller tro på det.

Bibeln visar att de som kallas nu, under den period som brukar benämnas "församlingens tid", dvs från Jesu verksamhet på jorden till hans återkomst, kallas för ett bestämt syfte. Deras uppgift blir att "vara kungar och präster" tillsammans med Messias då han upprättar sitt rike (Gudsriket) på jorden.

I egenskap av präster ska de alltså bland annat undervisa dem som fortfarande lever runt omkring i världen, i alla olika länder, och inte har blivit kallade under tiden fram till Jesu återkomst. Det rör sig i praktiken om miljarder människor som följaktligen kommer att kallas under "tusenårsriket", dvs de första tusen åren av Guds rikes styre.

Slutligen återstår alla de som har levt och dött utan att ha blivit kallade (både under de senaste 2000 åren och alla årtusenden dessförinnan). De kommer naturligtvis också att få samma möjlighet att få evigt liv. Bibeln säger att alla dessa kommer att uppstå igen "till dom" efter tusenårsriket, och eftersom Gud inte gör skillnad på människor, kommer deras dom att gå till på exakt samma sätt som "domen över församlingen" som pågår just nu.

Gud kommer att kalla dem (på samma sätt som människor kallas i dag, dvs de kommer att "förstå himmelrikets hemligheter") och sedan kommer de att bedömas precis likadant som församlingen bedöms i dag.

Gud låter inte någon människa gå förlorad därför att hon råkat födas i fel tidsålder eller på fel plats. Gud kallar alla människor och (be)dömer alla människor på samma sätt.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kallade och utvalda
Hela Romarbrevet 8 understryker att Gud på alla sätt kommer att hjälpa dem som älskar honom att nå det goda - uppnå evigt liv.

Predestinationsläran
Predestinationsläran är läran om att Gud redan på förhand har bestämt varje människas eviga öde.

Präster och kungar
Salig och helig den som får vara med i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de skall bli Guds och Kristi präster och vara kungar med honom i tusen år.

Kasta pärlor för svin
Vad syftade Jesus på när han uppmanade lärjungarna att inte kasta sina pärlor för svinen?

Kom Jesus för att rädda världen?
Jesus kom för att ingen enda människa skulle gå förlorad, dvs gå miste om det eviga liv som är alla människors slutliga mål.

Den som har, han skall få...
Jesus talade inte alltid i liknelser för att människorna skulle ha lättare att förstå hans undervisning, utan många gånger var det tvärtom.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...