Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad betyder 'INRI'?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Texten på skylten ovanför Jesu huvud löd: 'Detta är Jesus från Nasaret, judarnas konung.'

Fråga: På krucifix ser man ofta att det står "INRI" på skylten ovanför huvudet på Jesus. Vad är det för bokstäver? Stod det inte att han var judarnas kung eller nåt liknande? (O.Y.)

När romarna avrättade en brottsling genom korsfästning brukade man ange den dödsdömdes brott på en skylt. Det var en vit tavla där texten skrevs med svarta eller röda bokstäver.

På vägen från domstolen till avrättningsplatsen hängde tavlan på den dödsdömde eller också bars den av någon annan. I samband med att brottslingen spikades upp på korset fäste man tavlan högst upp på pålen så att den skulle vara fullt synlig för alla.

En sådan tavla fanns även på Jesu kors och texten på den var skriven på tre språk: hebreiska (judarnas språk), latin (den romerska ockupationsmaktens språk) och grekiska (det gemensamma språket inom hela det väldiga romerska riket, språket som alla förstod). Eftersom Jesus hade anklagats och dömts till döden för anstiftan till uppror mot den romerska makten genom att säga sig vara Messias (den kommande befriaren och kungen som de judiska profeterna talat om och som folket väntat på i hundratals år) löd texten på skylten ovanför hans huvud:

"Detta är Jesus från Nasaret, judarnas konung"

På latin stod det följaktligen:

IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM

Begynnelsebokstäverna i orden är I.N.R.I. och det har blivit en förkortning som man ofta har använt exempelvis på krucifix och tavlor som visar Jesu korsfästelse.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Nasaret - byn där Jesus växte upp
Vid den tid då Jesus föddes var Nasaret en mycket liten ort, ungefär 30 hektar stor (cirka 5-600 meter i diameter), med ett invånarantal på högst 500 personer, kanske inte mer än 50 familjer.

Profetian om 'nasaréen'
Matteus citerade gång på gång profetior ur de hebreiska skrifterna för att visa att Jesus verkligen var den utlovade Messias.

De kristna och judarnas bibel
Gamla testamentet utgjorde ursprungligen den judiska religionens heliga skrift. Vilken relation har man som kristen till den hebreiska delen av bibeln?

Varför blev Jesus så populär?
'Ingen blir profet i sin egen hemstad!' Det var Jesus som myntade det uttrycket.

Judarna och Messias
Hur kommer det sig att just judarna är så ovilliga att acceptera Jesus? Han var ju trots allt själv jude och judarnas heliga skrift talade ju om den kommande Messias.

Kristendomens grundare
Vem var det som startade eller grundade kristendomen och hur gick det till?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.